Doplňky k systému Bakaláři

V rámci shareware jsou (zpravidla bezplatně) k dispozici aplikace do modulu Bakalář a do modulu Evidence, vytvořené autory nebo samotnými uživateli Bakalářů (ve spolupráci s autory či po jejich recenzi).

Doplňky do modulu Bakalář

Spisová služba

Modul slouží ředitelství školy k evidenci spisové služby.

Evidence úrazů

Modul plně odpovídá normě pro evidenci žákovských úrazů. Předností je úroveň zápisu a statistika.
Provázáno s modulem Evidence žáků – lze u nového záznamu lze načíst údaje žáka i iniciály zaměstnanců.

Evidence úrazů zaměstnanců

Aplikace slouží k evidenci úrazů zaměstnanců dle Nařízení vlády 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a záznamu o úrazu, platného od 1. 1. 2011.

Evidence hospitací

Aplikace Hospitace slouží k evidenci hospitací ředitelství školy.

Cestovní příkazy

Aplikace slouží k zjednodušení vyplňování cestovních příkazů.

Přijímací zkoušky pro SOU, OU, U

Přijímací řízení na základě součtu tří průměrů ze základní školy.

Pokladna

Aplikace vychází z účetních dokladů vedených pokladníkem.

Evidence skladu

Databáze skladového hospodářství.

Pracovní dohody

Pomůcka pro tisky pracovních dohod.

Zápočet praxe

Pomůcka pro stanovení zápočtu let zaměstnance pro potřeby PaM (stanovení platového zařazení).

Řízení turnaje

Aplikace slouží k řízení turnaje pomocí počítače (s doporučenou projekcí).


Doplňky do evidence žáků

Evidence finančních odměn studentům

Zpracování evidence finančních odměn studentům.

Evidence plateb

Vedle základní aplikace pro evidenci plateb mohou uživatelé alternativně používat dříve vytvořenou aplikaci pro jednoduchou evidenci plateb.

Může se hodit
Nápověda systému Bakaláři online

Popisuje detailně jednotlivé funkce programu. Plní též funkci manuálu (který v tištěné podobě není dodáván). Snadno lze vyhledat požadované téma či využít hypertextové odkazy na související okruhy. Nápovědu lze rovněž vyvolat uvnitř jednotlivých modulů systému Bakaláři v kontextu s právě řešenou problematikou.

Více informací