Evidence úrazů

Modul plně odpovídá normě na evidenci žákovských úrazů. Předností je úroveň zápisu a statistika.
Provázáno na modul Evidence žáků - pomocí tlačítka lze u nového záznamu načíst údaje žáka i iniciály zaměstnanců.
Dne 11. 3. 2016 byla aplikace upravena dle požadavků ČŠI - záznamy odesílány do aplikace INSPIS .
V INI souboru (nabídka Správce) lze nastavit řadu parametrů aplikace.
autor: František Zouhar
            Milan Sourada, BAKALÁŘI software s.r.o.


Instalace

Pro instalaci je třeba stáhnout a dekomprimovat soubor ShUrazy.zip.
Stáhnout soubor ShUrazy.zip
V adresáři \EVID\S1 založte adresář URAZY, v něm dekomprimujte ShUrazy.zip. V modulu Bakalář pak již naleznete aplikaci Urazy.
Je nutno používat verzi programu Bakaláři 15/16 z března 2016 či novější.

Upgrade (z verze před 1. 8. 2010)
Soubor ShUrazy.zip dekomprimujte do adresáře, kde se nachází Vaše aplikace úrazy. Nepřepisujte soubory s názvem soubor.*. Při prvním spuštění proběhne upgrade dat (data předtím pro jistotu zálohujte).


Funkce programu

Aplikace slouží k evidenci všech žákovských úrazů včetně drobných poranění, k nimž ve škole dochází. V souladu s vyhláškou o školních úrazech program umožňuje odesílání úrazů, které vyžadují absenci žáka delší dvou pracovních dnů na ČŠI.

Práce v kartě

Karta obsahuje 3 záložky - základní údaje 1, základní údaje 2 a doplnění aktualizace úrazu.

Po přidání nového úrazu se zobrazí abecední seznam žáků školy z Evidence žáků (je-li v INI souboru nastaveno AUTOCLICK=1, v opačném případě je třeba seznam vyvolat tlačítkem s obrázkem žáka v kartě vlevo nahoře).

Po výběru příslušného žáka se doplní jeho osobní údaje z Evidence. Důležité je, aby osobní data žáka byla aktuální a úplná. Dalším krokem je doplnění jednotlivých položek v záložkách základní údaje 1 a 2. Pomocí tlačítka s tečkou na spodní straně karty je možné zvýraznit položky, které nejsou povinné na evidenci.

Logická položka povinnost vyhotovit záznam se vyplní u úrazů, které se odesílají ČŠI. Po jejím vyplnění se zpřístupní doplnění data odeslání záznamu na ČŠI, doplnění čísla záznamu a tlačítko pro export záznamu o úrazu do šablony.
Záložka Doplnění - aktualizace se vyplňuje pouze u úrazů, které vyžadují nepřítomnost žáka ve škole a popř. pokud se záznam aktualizuje.

Odeslání záznamu o úrazu na ČŠI

Od 1. 4. 2016 škola nebo školské zařízení odesílá záznamy do aplikace INSPIS.
Export dat z aplikace Úrazy proveme kliknutím na tlačítko v záhlaví karty úrazu. Po exportu dat se zobrazí vyplněný formulář, který je možné uložit na disk a po zadání elektronického podpisu odeslat na ČŠI.
Při aktualizaci úrazu doplňte povinné údaje v kartě (v obrázku červeně, dopište datum aktualizace a proveďte odeslání.

Parametry aplikace, filtry a číselníky

V nabídce Správce, Modifikace INI souboru je možné v sekci [FormCSI] nastavit práva uživatelů modulu úrazy.

U některých položek doplňte číselníky podle zvyklostí ve škole. Číselníky se doplňují z nabídky >Data, Definice číselníků nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na příslušnou položku v kartě popř. horkou klávesou CTRL+O. Vybrané osobní údaje žáků a jména zaměstnanců z Evidence lze vyvolat i příslušnými tlačítky.
V nabídce Prostředí je možné nastavit filtr na karty s úrazy aktuálního školního roku nebo vybraného školního roku.

Tiskové sestavy

Knihu úrazů (všechny úrazy) vytiskněte vždy na konci školního roku, statistiku a odškodnění před vyplňováním roční statistiky na UIV a záznam o úrazu je určený pro úrazy, u nichž je předpoklad, že budou odškodněny a pro úrazy odesílané ČŠI.

Může se hodit
Zasílání do aplikace INSPIS Více informací
Stažení souboru ShUrazy.zip Stáhnout
modul Bakalář

V obecném modulu Bakalář mohou uživatelé definovat databázi s libovolnou strukturou a pracovat s ní pohodlně pomocí nabídek, analogicky jako v modulu pro evidenci žáků a zaměstnanců. Předdefinovány jsou struktury pro přijímací zkoušky resp. zápis do 1. ročníku ZŠ, inventarizaci, knihovnu, rozpočet školy, evidenci školských organizací a další.

Více informací
Doplňkové aplikace

spisová služba, evidence úrazů, hospitace, finanční odměny žákům atd.

Více informací