Webová aplikace, internetová žákovská knížka

Internetová žákovská knížka zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm (zrušené vyučovaní, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod.
Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči. Např. omlouvání žáků, hromadné rozeslání pozvánek (s dokonalou zpětnou vazbou o tom, kdo ještě zprávu nečetl), předávaní výukových materiálů studijním skupinám, vytváření anket apod.
Rodiče chtějí být informováni o dění ve škole, a to nejen na třídních schůzkách. Mohou pak včas reagovat na případný špatný prospěch svého dítěte, hodiny zameškané bez jejich vědomí, na kázeňské prohřešky apod.
Zobrazení záznamů z elektronické třídní knihy o probírané látce a zadaných úkolech v jednotlivých předmětech určitě přivítají nemocní nebo zaostávající žáci a samozřejmě i jejich rodiče.


Webová aplikace obsahuje:

Osobní údaje žáka – dle výběru, rodiče mohou nejen kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony, adresy...), ale systém umožňuje i přímé ohlašování změn přes webové rozhraní.
Pololetní klasifikace – kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin atd.
Průběžná klasifikace – přehled všech průběžně zadaných známek; lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.
Průběžná docházka – napojení na modul Třídní kniha, evidence zameškaných hodin (zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách).
Výchovná opatření – přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.
Rozvrh – tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn v souvislosti se suplováním.
Třídní kniha – možnost zápisu hodin do elektronické třídní knihy.
Domácí úkoly – přehled domácích úkolů (aktivních i ukončených).
Vyučované předměty – seznam předmětů s uvedením učitelů, kteří daný předmět žáka vyučují.
Přehled výuky – seznam odučených témat.
Absence – přehled zameškaných hodin.
Ankety – modul pro vyplňování anket pro žáky a rodiče.
Plán akcí – kalendář a seznam plánovaných akcí školy.
Komunikační systém školy – modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky (vedle nástěnek, obsahuje poznámky vyučujících k hodnocení žáků, omluvenky od rodičů).

Může se hodit
Nápověda k instalaci Webové aplikace Více informací
Nápověda k Webové aplikaci Více informací
Osobní RSS kanály pro učitele, žáky a rodiče

Usnadní sledování nově zapsaných informací v systému Bakaláři (známek, domácích úkolů, školních akcí a dalších zpráv)

Více informací
Aplikace pro zařízení s OS Android Více informací
Aplikace pro zařízení s iOS Více informací