Uvažujete o přechodu z jiného systému na Bakaláře?

Informujte se o možnostech převodu dat. Veškeré údaje z původního systému zpravidla přenést nelze.
Převést lze osobní data žáků (typu RČ, bydliště, údaje o rodičích apod.). Převod klasifikačních údajů je možný jen ve spolupráci s autory původního systému (nyní např. z programu Relax-KEŠ).
Dále lze většinou převést databáze typu inventář nebo knihovna.
Naopak nepřevádíme data rozvrhu a suplování (neboť v jiných systémech chybí vazby na data žáků).


Sloučení dat několika škol (původně odloučených) do jedné databáze

Požadujete-li korektní sloučení dat (včetně klasifikace za minulá léta), nestačí provést export dat žáků jedné školy a import dat v databázi druhé školy. V tomto případě si sami neporadíte, nepomohou vám ani spolupracovníci v regionech. Budete potřebovat asistenci autora programu.

Může se hodit
Poradenská služba Více informací
Nápověda k systému Bakaláři

Popisuje detailně jednotlivé funkce programu. Plní též funkci manuálu (který v tištěné podobě není dodáván). Snadno lze vyhledat požadované téma či využít hypertextové odkazy na související okruhy. Nápovědu lze rovněž vyvolat uvnitř jednotlivých modulů systému Bakaláři v kontextu s právě řešenou problematikou.

Více informací
Certifikovaní konzultanti Více informací