Naše škola v Bakalářích

Využití aplikace

  • aplikace je přístupná na stránce https://skola.bakalari.cz
  • usnadňuje komunikaci mezi školou a tvůrci systému Bakaláři
  • škola si může zobrazit, jakou licenci systému vlastní
  • správa kontaktů na školu (e-mail, telefon), které slouží ke komunikaci mezi školou a společností Bakaláři
  • kontakty lze dělit i podle specializace, jaký druh zpráv se na ně bude posílat (technické věci, obchodní nabídky, vedení školy,…)
  • uchování adresy webové aplikace, která slouží ke snadnému napojení mobilních aplikací na systém školy


Jak postupovat v případě problému

při zapomenutí přihlašovacích údajů (login a hesla)