Naše škola v Bakalářích

Jak postupovat v případě problému

při zapomenutí přihlašovacích údajů (login a hesla)

  • login a heslo nalezneme v Parametrech systému Bakaláři přes tlačítko Zobrazení licenčního klíče a dále na založce aplikace Naše škola v Bakalářích a zde přes tlačítko Zobrazit přihlašovací údaje, které byly škole přiděleny při prvním přihlášení
  • pokud původní heslo uživatel změnil nebo zapomněl, přihlášení obnoví poradenská služba

když instalace upgrade nenalezne údaje o licenci dané školy

Využití aplikace

  • aplikace usnadňuje komunikaci mezi školou a tvůrci systému Bakaláři
  • škola zde může ověřit, pro kterou verzi a jakou velikostní kategorii licenci vlastní
  • v případě potřeby odtud lze stáhnout licenční klíč bez nutnosti kontaktovat obchodní oddělení
  • lze tu doplnit kontakty na vlastní školu (e-mail, telefon) a upřesnit, na který z nich zasílat jaké zprávy
  • zasílání důležitých informací bude moci probíhat adresně, dle vyjádřeného přání školy, např. k Třídní knize pouze vlastníkům licence, technické informace správci PC apod.
  • je-li zde vložena adresa Web-aplikace, žákům a rodičům se usnadní její zadání v mobilní aplikaci pro Android

Vstup do aplikace

pro stávající uživatele Bakalářů

A) v průběhu upgrade na vyšší verzi:
  1) škola je automaticky vyhledána v databázi (dle názvu a IZO)
  2) do instalace Bakalářů se stáhne a aktivuje licenční klíč
  3a) nastaví se počty žáků v částech školy (dle stavu ve třídách v původní instalaci Bakalářů)
  3b) uživatelé, kteří mají oddělené instalace Bakalářů pro různé části školy, počty žáků upřesní později
  4) škole jsou přiděleny přihlašovací údaje (login a heslo)
B) tyto přihlašovací údaje škola použije na stránce https://skola.bakalari.cz
C) má-li škola více částí v oddělených instalacích Bakalářů (případně pod různými IZO), nastaví si počty žáků v nich

pro nové uživatele

A) škola obdrží od obchodního oddělení instalační CD (zpravidla poštou) a licenční klíč (zpravidla e-mailem)
B) v průběhu instalace programu:
  1) škola použije licenční klíč (dle pokynů instalačního programu)
  2) aktivací licenčního klíče jsou škole přiděleny přihlašovací údaje (login a heslo)
C) tyto přihlašovací údaje škola použije na stránce https://skola.bakalari.cz
D) má-li škola více částí (případně pod různými IZO), nastaví si počty žáků v jednotlivých částech