Průběžně zařazované novinky, opravené chyby

verze 18/19

Evidenční moduly

Nové prvky:

 • Nová vysvědčení pro rok 2019. (5/16/2019)
 • Textové soubory (slovníky ang., něm., pol. a europas) uloženy do tabulky (na SQL), editace možná v Nástroj, Nadstavbové programy). (2/10/2019)
 • Aktualizován číselník škol a oborů (pro školy doplněny obory otvírané od 1. 9. 2019) (2/10/2019)
 • V modulu Evidence nová volba v nabídce Data, Množiny žáků (pro školní akce, ...). (1/2/2019)
 • Aktualizovány platové tabulky. (1/1/2019)

Opravené chyby:

 • Ošetřen stav, kdy byl kód žáka prázdný. 
  Doplněn číselník škol. 
  (9/18/2019)
 • Upraven číselník škol.  (9/16/2019)
 • Opravena chyba v nápravě a ošetření dat.  (9/11/2019)
 • Oprava nulové hodnoty při importu ISIC.  (9/5/2019)
 • Oprava chyby ve fyzickém rušení záznamu učitelů.  (8/28/2019)
 • Opravena chyba s generováním brožury.  (5/16/2019)
 • Oprava vkládání záznamu o praxi.  (4/23/2019)
 • Opravena chyba při tisku průběžné klasifikace z karty žáka. (2/10/2019)

Webová aplikace

Nové prvky:

 • Zápis z tématických plánů v třídní knize v případě týdenního zápisu.  (10/11/2019)
 • Vylepšen přehled pravidelných plateb pro rodiče.  (9/13/2019)
 • Volný modul rozvrh umožňuje zobrazení v dotykové variantě.  (9/13/2019)
 • V třídní knize je možné vybírat témata z tématických plánů.  (9/13/2019)
 • Přechod na nový školní rok v modulu družina.  (8/27/2019)
 • Modul GDPR převeden do webové aplikace. (8/27/2019)
 • Možnost vygenerovat v platbách variabilní symbol pomocí evidenčního čísla.  (8/27/2019)
 • Do družiny byly doplněny tisky.  (6/13/2019)
 • V mobilní aplikaci lze prohlížet souhlasy v GDPR.  (6/13/2019)
 • Úpravena responzivita aplikace pro mobilní zařízení.  (5/10/2019)
 • Volný modul rozvrh reaguje na parametry ze suplování.  (5/10/2019)
 • Při zápisu průběžné klasifikace přidána možnost zobrazit známky z pohledu žáka (4/17/2019)
 • V třídní knize zadaní hospitace a poučení o bezpečnosti (3/8/2019)
 • Zadání fixního celkového hodnocení (3/8/2019)
 • Filtr u zpráv Komens typu Hodnocení a Omluvenka (3/8/2019)
 • Filtr v přijatých a odeslaných zprávách Komens (1/18/2019)
 • Zápis slovního hodnocení v předmětech i celkového slovního hodnocení (1/18/2019)

Opravené chyby:

 • Opravena chyba s načítáním klasifikace. (10/30/2019)
 • Opravena chyba načítání klasifikace, pokud byl smazaný žák.  (10/22/2019)
 • Opravena chyba se zobrazováním klasifikace žákům a rodičům.  (10/15/2019)
 • Opravena chyba se zápisem průběžné klasifikace.  (10/15/2019)
 • Opravena chyba se zobrazováním jmen v družině.  (10/11/2019)
 • Opraveno ukládání zájmových skupin a týdenních plánů v družině.  (9/25/2019)
 • Opraveno zobrazování žáků z jiných tříd v třídní knize.  (9/24/2019)
 • Opravena chyba se zobrazováním probraných témat z třídní knihy v přehledu výuky.  (9/17/2019)
 • Opravena chyba s právem na zápis omluvené absence při omlouvání více skupin.  (9/13/2019)
 • Zpřístupněn přehled žáků.  (9/11/2019)
 • Opravena chyba se zápisem týdenního tématu do třídní knihy.  (9/11/2019)
 • Odstraněn dotaz na opuštění stránky při zápisu poznámky v třídní knize.  (9/3/2019)
 • Opravena chyba v datovém konektoru ve vazbě mezi žáky a jejich zákonnými zástupci.  (8/30/2019)
 • Opravena chyba s načítáním předmětů s jednomístným ID.  (8/27/2019)
 • Optimalizace výkonu aplikace.  (8/27/2019)
 • Plán akci zobrazuje i akce z prázdnin (8/27/2019)
 • Opraven import výpisů v platebním modulu.  (6/13/2019)
 • Upraveno načítání úvazku při shodě identifikátoru.  (6/13/2019)
 • Opraveno načítání úvazků v případě, že již byly vygenerovány úvazky na další rok.  (5/27/2019)
 • Oprava zobrazování čtvrtletní klasifikace. (5/22/2019)
 • Opravena chyba v klasifikaci u rozdělených úvazků.  (5/10/2019)
 • Oprava chyby s přihlašováním do webové aplikace.  (5/10/2019)
 • Opraven import plateb z České spořitelny.  (4/30/2019)
 • Opravena chyba s přihlašováním.  (4/29/2019)
 • Opraveno načítání parametrů pro klasifikaci.  (4/29/2019)
 • Upraveno načítání úvazků pro klasifikaci.  (4/25/2019)
 • Opraveno řazení známek průběžné klasifikace z pohledu rodiče/žáka - od nejnovější (4/17/2019)
 • Zobrazování známek v mobilní aplikaci (3/8/2019)
 • Oprava chyby v třídní knize při zadávání domácích úkolů, pokud žák odešel ze školy v průběhu roku (3/8/2019)
 • Zobrazení akcí v rozvrhu (3/8/2019)

Rozvrh

Nové prvky:

 • Do nápovědy doplněn video manuál.  (6/24/2019)
 • Přidána obrazovka s novinkami v modulu Rozvrh.  (4/25/2019)
 • V případě překrývání času hodin (např. za účelem obědové pauzy) program upozorní na kolizi při nasazení hodin do rozvrhu. Hodiny však lze do rozvrhu i přes varování nasadit.  (4/24/2019)
 • Nasazení více hodin najednou
  V rozvrhu hodin tříd či učitele je možno tažením myši nasadit více hodin najednou (např. u hodin odborného výcviku). (4/24/2019)
 • Specifikace předmětů
  U nasazených předmětů je možné doplnit specifikaci (např. u Českého jazyka rozlišit mluvnici a literaturu). 
  Specifikace se definují ve složce Konfigurace  - Specifikace předmětů. Nasazují se přímo v rozvrhu třídy či učitele - volba Specifikace předmětů v panelu nástrojů. (4/24/2019)
 • Zdokonalené ukládání dat pro Suplování a Třídní knihu
  Při ukládání dat pro Suplování a Třídní knihu již není potřeba rušit změny v Suplování po datu platnosti nového rozvrhu. (4/24/2019)
 • Pedagogická asistence
  V rozvrhu třídy či učitele je možno nasadit pedagogickou asistenci u žáků - volba Pedagogická asistence v panelu nástrojů. (11/1/2018)

Opravené chyby:

 • Upraveno ukládání rozvrhu pro třídní knihu a suplování.  (9/16/2019)
 • Opraveno načítání parametrů pro rozvrh.  (4/30/2019)
 • Oprava načítání úvazků při startu aplikace.  (4/29/2019)

Třídní kniha

Nové prvky:

 • Napojení třídní knihy na nové tématické plány (9/6/2019)

Opravené chyby:

 • Změna ukládání parametrů pro docházkový systém.  (5/9/2019)

Podpůrné programy

Opravené chyby:

 • Doplnění tabulek pro archivaci. Omezení textových polí v databázi.  (5/9/2019)

Archivace a dearchivace

Nové prvky:

 • Do rychlých voleb doplněna možnost archivovat pouze nové webové moduly.  (9/17/2019)

Opravené chyby:

 • Opravena chyba způsobená duplicitním názvem tabulky.  (9/5/2019)

Portál systému Bakaláři

Opravené chyby:

 • Doplněna knihovna do lokální instalace, bez které nešlo zobrazit náhled rozvrhu v evidenci.  (9/18/2019)

Suplování

Nové prvky:

 • Do suplování doplněn kalendář prázdnin na školní rok 2019/20 (8/30/2019)

Tematické plány

Nové prvky:

 • Přidána možnost definovaní vlastní sestavy pro tisk tématických plánů.  (10/21/2019)

Opravené chyby:

 • Opravena chyba s mazáním poduzlů.  (10/21/2019)
 • Opravna chyba v ukládání pořadí témat ve stromu.  (8/30/2019)

Modul GDPR

Nové prvky:

 • Doplněna sestava se stavem souhlasu.  (5/15/2019)

Opravené chyby:

 • Ošetřeno chybné volání sestav.  (5/15/2019)