Přečtěte si naše tipy, jak se vypořádat s bezpečnostními opatřeními.  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Bakaláři logo

Pokračujte bez obav ve vedení třídní knihy jako doposud!

V jednom z našich prvních newsletterů jsme vám posílali dva možné návody, jak vést třídní knihu. Druhou variantou, kterou jsme vám doporučovali více, bylo ponechání původního rozvrhu hodin se zápisem do třídní knihy standardním způsobem. Tato varianta totiž umožňuje zapisovat do třídní knihy téma dané hodiny včetně specifikace požadavků s možností připojení domácího úkolu, což je pro žáky i rodiče přehlednější.

Pokud jste zvolili právě tuto variantu, bez obav v ní nadále pokračujte!
Důležité informace po jednání vlády z 23. 3. 2020

Na této stránce naleznete nejčastější dotazy k aktuální situaci, které jsou směrovány na MŠMT. Vybrali jsme pro vás informace ohledně vedení třídní knihy a způsobu vzdělávání žáků v současné době.

Jak vést třídní knihu?

Po jednání vládních představitelů vydalo MŠMT doporučení, jak vést třídní knihu. Do třídní knihy se má dle nových instrukcí zapsat, že prezenční výuka byla nařízením vlády od 11. 3. 2020 zrušena.
Od tohoto data se tedy neuvádí absence žáků a nepřítomnost se nezapočítává do celkového počtu zameškaných hodin. MŠMT zároveň doporučuje, aby si učitelé vedli evidenci o distančních aktivitách, které pro žáky připravují, monitorovali práci a pokrok žáků a poskytovali jim účinnou zpětnou vazbu a podporu.
Distanční vzdělávání žáků
MŠMT požaduje, aby školy v co největší míře využívaly distanční způsob vzdělávání. O jeho využití rozhoduje ředitel školy. Současná opatření nezměnila organizaci školního roku a nestanovila na tuto dobu prázdniny. Zakázaná je osobní přítomnost žáků při vzdělávání ve školách.
MŠMT vytvořilo webové stránky, které dávají školám tipy ke vzdělávání na dálku, dále vysílá Česká televize s podporou MŠMT vzdělávací pořady pro žáky 1. a 2. stupně včetně přípravy na přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia. Takové vzdělávání, byť neprobíhá přímo ve škole, je zcela legitimní součástí vzdělávání podle školského zákona a naplňuje cíle, které právní úprava školám přikazuje plnit. 
Co to pro vás znamená? 

Pokračujte bez obav ve vedení třídní knihy jako doposud!
Pracujeme na řešení, díky kterému po ukončení všech omezení uvedeme vaši třídní knihu do pořádku, aby vyhovovala všem doporučením MŠMT i následným kontrolám.
Pokud si potřebujete prohlédnout některý z předcházejících dílů, navštivte následující stránku, kde je pro vás připraven přehled všech dílů našeho Speciálního zpravodaje. 
Chcete dostávat novinky, tipy a vše zajímavé o Bakalářích přímo do Vašeho mailu?
Klikněte na tento odkaz a vyplňte požadované údaje. Na zadanou adresu Vám hned pošleme ověřovací mail, který pak jedním kliknutím povrdíte. Z odběru se samozřejmě můžete následně kdykoliv odhlásit.
Bakaláři - logo
Nejrozšířenější školní systém v České republice, který už přes 30 let pomáhá školám
zvládat každodenní administrativu i komunikaci mezi školou a rodinou.
facebook facebook web e-mail