Skip Navigation Links Hlavní strana
 Bakaláři pokrývají většinu oblastí školní administrativy v propojeném datovém systému.Evidence žáků a zaměstnanců
Třídní kniha
Webová aplikace (škola-rodiče)
Rozvrh hodin
Suplování
a další...

Aktuálně:

 

Aktuální verze programu obsahuje nové přihlášky na SŠ i číselník škol a oborů pro následující šk.rok.
V modulu Přijímací zkoušky lze použít import výsledků z IS Certis (Cermat), je řešen analogicky jako import ze SCIO (včetně názvů položek SCI_MA, SCI_CJ, SCI_OSP).

 
 

Od 1.10.2014 mohou žáci i jejich rodiče sledovat průběžnou klasifikci, změny v rozvrhu, akce školy, domácí úkoly, docházku a další informace v bezplatné aplikaci pro OS Android.

 
 

Ve verzi 13/14 je nově řešeno zabezpečení přihlašovacích údajů do internetové žákovské knížky. Žákům a jejich rodičům není třeba hesla předávat písemně, mohou si sami vložit své heslo.

 
 

Popis řešení různých situací a problémů najdete ve znalostní databázi Bakalářů. Zadejte výstižný text (např. přihlášk), program zobrazí témata, která se k zadanému výrazu vztahují, aktuálně:
přihlášky k talentovým zkouškám, doladění skupin žáků v třídní knize...

 
 

Pro podzimní předání dat doporučujeme aktualizaci Bakalářů verze 13/14 z 23. 9. 2014 nebo novější.
Způsob evidování vykazovaných údajů a přenos dat na MŠMT popisuje nápověda. Import XML souboru je vhodné odladit na testovacím serveru, případné opravy zde probíhají rychleji, než na ostrém serveru.

 
 

Dle sdělení ČŠI: v přechodném (blíže nespecifikovaném) období po 1. září 2014 budou akceptovány jak záznamy o úrazech zadané v systému iEPIS, tak i záznamy o úrazech odesílané prostřednictvím PDF formuláře z Evidence úrazů (shareware k systému Bakaláři).

 
 

Program generuje datový soubor s přihláškami a odhláškami žáků pro VZP.

 
 

Bakaláři umožňují evidenci studentských průkazů ISIC, multifunkčních čipových karet používaných pro elektronické systémy školy (docházkové, stravovací systémy, kopírky apod.). Pro školy bezplatně.

 
 

Učitelé mohou zadávat známky a zapisovat do třídní knihy nejen ve škole, ale i prostřednictvím webové aplikace. Rodiče a žáci mohou přes internet nahlížet do průběžné klasifikace, docházky či dokonce do probíraných témat v jednotlivých hodinách. Aplikace též obsahuje propracovaný systém komunikace.
Aktualizace z 28.8.2013 umožňuje pohodlnější předání přihlašovacích údajů rodičům.

 
 

Okamžité sledování nově udělených známek průběžné klasifikace, informace o aktuálních zprávách či akcích školy poskytují žákům, rodičům i učitelům osobní RSS kanály.
RSS kanály lze rovněž využít pro automatické sledování nově doplněných či upravených odpovědí na časté dotazy, aktualit v jednotlivých modulech apod.

 
 

Stávající papírové třídní knihy mohou být nahrazeny elektronickou podobou. Mají-li učitelé k dispozici počítač přímo v hodině, je to ideální řešení. Možný je i zápis hodin prostřednictvím internetu.
V minulém roce byl zdokonalen okamžitý přenos změn žáků ve skupinách do Třídní knihy a doplněna možnost zadávání domácích úkolů, zobrazujících se aktuálně žákům a rodičům ve webové aplikaci.

 
 

Podrobné informace k systému Bakaláři obsahuje nápověda, viz např. CSV pro testování žáků NIQES

 
 

Nabízíme školení k různým tématům (školní matrika, pro správce, klasifikace, rozvrh, třídní kniha...).
Nabídka je průběžně doplňována, další kurzy budou po prázdninách.

 
 

Aktuální verze programu 13/14 obsahuje nové blankety vysvědčení dle vyhlášky 86/2013 (v případě tisku pololetních výpisů lze doporučit použití bianko blanketů). Pro školní rok 2013/14 lze použít i starší formuláře dle vyhlášky 223/2005 resp. 256/2012 Sb.
Absolventům VOŠ Lze tisknout dodatek k diplomu - europass (též v angličtině a němčině).

 
 

Nová verze je k dispozici od 1. 11. 2013, školami objednaný upgrade byl distribuován 15. 11. 2013
Pokud jste zásilku neobdrželi, obraťte se na obchod@bakalari.cz.

 
 

Vedle stávající podpory čárových kódů v půjčovacím systému Knihovny lze nově (od verze 10/11) v modulech Inventarizace a Knihovna provádět inventuru pomocí čtečky čárových kódů ve spolupráci s firmou ICS Identifikační systémy a.s.

 
 

Aktualizace verze 12/13 (10.12.2012) obsahuje nově načítání údajů z registru Národní knihovny ČR, ke všem titulům knihovny tak lze snadno doplnit např. anotaci díla, klíčová slova apod. Byl také změn způsob uložení hesel (tezaurus) - technicky zaměřené knihovny mohou nastavit v parametrech aplikace využívat Polytematický strukturovaný heslář vytvořený Národní technickou knihovnou.

 
 

Bezplatné řešení pro malé základní školy (včetně málotřídek či speciálních škol), které nechtějí evidenci žáků na počítači, potřebují jen předat stanovená data ze školní matriky na ÚIV.

 
 

Před importem výsledků zkoušek XML souboru ze systému CERTIS do Bakalářů (včetně opravných zkoušek) doporučujeme provést aktualizaci Bakalářů verze 12/13 z 20.6.2013 nebo novější.

 
 

Uživatele Webové aplikace verze 12/13 upozorňujeme na změnu technologie .NET, vyžadována je verze 4.0 (místo dosud používané verze 2.0). Správcům serverů připomínáme nutnost její instalace.

 
 

Evidnece přespočetných hodiny byla do Bakalářů zapracována dle právního výkladu MŠMT z 21.2.2005 k § 23 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících (viz www.msmt.cz). Od roku 2012 se nově evidují také začátky a konce pracovní doby v jednotlivých dnech a změny těchto údajů dle suplování.

 
 

V případě jakýkoliv potíží se můžete obrátit na poradenskou službu Bakalářů, při telefonickém dotazu případně povolte poradenské službě vzdálený přístup ke svému PC (v aktuální verzi ze 16.4.).

 
 

Vyzkoušejte moduly Cestovní příkazy (novinka), Evidence úrazů (aktualizováno), Podatelna - archiv školy (novinka), Evidence pošty a správního řízení a další (rubrika shareware).

 
 

Elektronickou evidenci pošty řeší modul Bakalářů (shareware).

 
 

31.12.2008 skončila povinnost předávat přihlášky a odhlášky studentů k nemocenskému pojištění.  
V roce 2009 hlásily školy jen nedokončené nebo přerušené vzdělávání žáků starších 18 let pro účely důchodového pojištění, i tato povinnost skončila 31.12.2009.

 
 

Školní matrika je nové označení pro evidenci žáků. Upřesňuje, které položky je tgřeba evidovat.

 
 

Bakaláři reagují na prováděcí vyhlášky k novému školskému zákonu.

 
 

Bakaláři umožňují volitelně uložit data na SQL serveru, podporován je Microsoft SQL server, k provozu postačují verze zdarma.