Více se dozvíte v následujícím e-mailu. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Škola OnLine

Návrat žáků do škol se Školou OnLine

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo metodické pokyny k návratu dětí, žáků a studentů do škol od 12. 4. 2021. Abychom vám pomohli s návratem žáků do školních lavic, připravili jsme v aplikaci Škola OnLine celou řadu nových funkcí a drobných vylepšení. A nejen o těch vás budeme v následujících dnech informovat prostřednictvím našeho nového seriálu „Návrat do lavic“.
V úvodním dílu našeho seriálu vás seznámíme s přehledem novinek a existujících nástrojů, které vám usnadní zvládnout návrat dětí do škol. V dalších dílech tyto nástroje podrobněji probereme, abyste je mohli využít při plnění metodických pokynů vydaných MŠMT. 
Komunikace s žáky, rodiči a zaměstnanci

V dokumentech ministerstva je kladen důraz na komunikaci. Školy mají informovat žáky i rodiče o pravidlech testování, informovat zaměstnance o organizačních pokynech k návratu atd.

Díky aplikaci Škola OnLine máte již nyní k dispozici komunikační nástroj, který vám umožní hromadně odesílat zprávy učitelům, žákům i rodičům i na jejich e-mailové adresy. Díky tomuto nástroji můžete efektivně zasílat ty nejaktuálnější informace o chodu školy, a to včetně snadného získávání zpětné vazby. 
Testování žáků

Na základě metodiky vydané ministerstvem budou školy provádět testování žáků účastnících se prezenční výuky. Pro testování existuje celá řada výjimek a je nutné rozlišit kdo a kdy se má testování účastnit.

Z aplikace jednoduše získáte seznamy žáků, kteří se mají testování účastnit. A to díky nové funkci, která vám umožní zadat datum posledního negativního testu, zda žák v posledních 90 dnech prodělal onemocnění COVID-19, případně je-li žák očkován. Na základě těchto zadaných dat si můžete vypsat seznam žáků pro testování. 
Potvrzení o výsledku testu

Školy musí vydávat testovaným osobám potvrzení o pozitivním výsledku testu na COVID-19. Stejně tak mohou být požádány o vydání potvrzení s negativním výsledkem (např. učitel vyučující na více školách, nebo pro žáky ubytovaných v domově mládeže).

Tato potvrzení máte možnost tisknout přímo ze Školy OnLine a to včetně doplněných údajů o testované osobě. Stačí tak jen potvrzení vytisknou a opatřit vaším podpisem a razítkem školy.
Skupinové konzultace

Žáci 2. stupně ZŠ ohrožení školním neúspěchem anebo žáci 9. tříd ZŠ připravující se na přijímací zkoušky na SŠ se mohou účastnit tzv. skupinových konzultací. Těchto dobrovolných konzultací se může účastnit maximálně 6 žáků.

I pro organizaci těchto konzultací můžete využít aplikaci Škola OnLine. Stačí jen vypsat termíny konzultací a děti si hned mohou termíny rezervovat online. Aplikace za vás pohlídá maximální počet účastníků. Nově bude modul umožňovat i přímé založení obecné události v osobních kalendářích všech přihlášených uživatelů.
Předávání podkladů hygienickým stanicím

Škola bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam žáků, kteří byli v nedávné době v kontaktu s osobou s pozitivním výsledkem testu.

Aplikace Škola OnLine bude připravena vám pomoci s trasováním osob, které přišli v posledních dnech do kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou. Ze systému získáte podklady pro vytvoření seznamu dětí, který následně budete předávat krajské hygienické stanici. Podklady budou generované na základě rozvrhu prezenční výuky a kontaktů evidovaných ve Škole OnLine.
Aktualizujte kontakty v aplikaci

Prvním krokem pro efektivní využití aplikace Škola OnLine je aktualizace kontaktních údajů na děti, zákonné zástupce a učitele. Je to základní předpoklad pro efektivní odesílání zpráv či snadné trasování osob, které přišli do kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou.
Již nyní pro vás připravujeme druhý díl seriálu, který vám podrobně představí využití modulu Komunikace
Máte-li nějaké dotazy, neváhejte a kontaktuje nás na telefonním čísle 
371 655 160 nebo na e-mailové adrese hotline@skolaonline.cz.
Bakaláři - logo
Naši odborníci vám ochotně zodpoví jakýkoliv dotaz na Školu OnLine,
nejrozšířenější školní webový informační systém v ČR.
facebook facebook web e-mail