Více se dozvíte v následujícím e-mailu. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Bakaláři logo

Právní poradna advokátní kanceláře Holubova advokáti

Dovolte nám, abychom Vám představili našeho partnera – advokátní kancelář Holubová advokáti, se kterou již spolupracujeme na poli „činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů“. Advokátní kancelář Holubová advokáti se specializuje na školské právo a v tomto newsletteru bychom Vám rádi společně představili několik tipů, jak řešit závažné problémy při výuce na dálku.
Ze zkušeností klientů Holubová advokáti i našich vlastních víme, že výuka na dálku má své mouchy. Hůře se kontroluje, zda žáci nepodvádí, zda skutečně nemají kameru na počítači, nebo si ji jen nechtějí zapnout… Mohou se ale bohužel stát i horší věci.
Při výuce na dálku si mnohdy žáci dovolí to, co by si při standardní prezenční výuce nedovolili. Zřejmě si totiž neuvědomují, že i jejich jednání online může mít právní následky. Mnoho škol se také setkalo se situací, kdy se jim do online hodiny připojila úplně cizí osoba, která nebyla žákem školy. 
Jak tyto situace právně řešit?


Narušování online výuky ...

Pokud žák narušuje online výuku tak, že sprostě nadává učitelům nebo jiným žákům, může být jeho jednání postiženo jako kázeňské provinění dle školního řádu a školských předpisů. Školský zákon dokonce uvádí, že zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností. Za to může být žák podmínečně vyloučen nebo vyloučen ze školy. To neplatí, pokud žák plní povinnou školní docházku.
Současně se bude často jednat o přestupek proti občanskému soužití dle zákona o některých přestupcích. Přestupku se mohou dopustit pouze žáci starší 15 let. Škola má pak povinnost spáchání přestupku nahlásit příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností.
Cizí osoba převezme vedení hodiny ...

Dále může nastat situace, kdy zcela cizí osoba převezme vedení hodiny a začne učiteli či jinému studentovi vyhrožovat třeba způsobením újmy na zdraví. Jaké následky může takové jednání mít?
I v případě cizích osob, stejně jako u žáků, bude záležet na tom, co přesně řeknou či udělají. V nejzávažnějších případech se může jednat až o trestný čin nebezpečného vyhrožování. Častěji však půjde o přestupek proti občanskému soužití. Jak již bylo zmíněno, škola má povinnost přestupek oznámit.
Totéž platí i u podezření na spáchání trestného činu. Trestní oznámení je možné podat na policii či státním zastupitelství. Stejně jako u přestupku, i u trestného činu musí být pachatel starší 15 let. Nicméně i proti mladším osobám může být vedeno řízení před soudem a mohou jim být uložena např. některá výchovná opatření.
Holubová advokáti s.r.o.

Advokátní kancelář Holubová akvokáti s.r.o. se specializuje se specializuje na právní služby pro školy a školská zařízení. Poskytuje poradeství ohledně školské legislativy, GDPR a správního práva. Zajišťuje rovněž služby pověřence.
Vedle přestupků a trestných činů se mohou učitelé, do jejichž cti nebo důstojnosti narušitel zasáhl, domáhat nápravy i soukromoprávní cestou. Učitelé mohou požadovat omluvu, případně přiměřené zadostiučinění v penězích. Namísto učitele se omluvy může domáhat též škola, avšak jen jeho jménem a s jeho souhlasem. V tomto případě je třeba znát přesnou identifikaci narušitele a jedná-li se o dítě, minimálně jednoho jeho zákonného zástupce (jméno, příjmení, datum narození a adresa). Nejprve je vhodné se pokusit o mimosoudní řešení, např. zaslání žádosti o omluvu. Následná soudní cesta představuje občanskoprávní řízení, které se netýká činnosti policie, ani OSPOD. Výhodou je, že toto řešení je zcela v gesci školy a učitele.
Pověřenec ve školství

Chcete se dozvědět více o nabízených službách? Podívejte se na naše stránky
skolsky-poverenec.cz
Pokud máte zájem o nabídku služeb pro pro ochranu osobních údajů, klikněte na následující odkaz
 a vyplňte formulář. My se vám v co nejkratší době ozveme.
Chcete dostávat novinky, tipy a vše zajímavé o Bakalářích přímo do Vašeho mailu?
Klikněte na tento odkaz a vyplňte požadované údaje. Na zadanou adresu Vám hned pošleme ověřovací mail, který pak jedním kliknutím povrdíte. Z odběru se samozřejmě můžete následně kdykoliv odhlásit.
Bakaláři - logo
Nejrozšířenější školní systém v České republice, který už přes 30 let pomáhá školám
zvládat každodenní administrativu i komunikaci mezi školou a rodinou.
facebook facebook web e-mail