Více se dozvíte v následujícím e-mailu. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Bakaláři logo
Právní poradna advokátní kanceláře Holubová advokáti

Dovolte nám, abychom Vám představili našeho partnera – advokátní kancelář Holubová advokáti, se kterou již spolupracujeme na poli „činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů“. Advokátní kancelář Holubová advokáti se specializuje na školské právo a v tomto newsletteru bychom Vám rádi společně představili několik tipů, jak řešit problémy při preventivním antigenním testování.
Preventivní antigenní testování

Někteří z vás jsou pod palbou dotazů týkající se preventivního antigenního testování. Řešíte dotazy rodičů, jestli si mohou jejich děti přinést vlastní testy, jestli se mohou testovat doma a přinést čestné prohlášení. Někteří rodiče vás informují o tom, že s testováním svých dětí nesouhlasí a požadují umožnění prezenční výuky bez roušky a bez testu, případně pouze po předložení čestného prohlášení. Odvolávají se přitom na různá stanoviska právníků a lékařů, dle kterých je opatření Ministerstva zdravotnictví nezákonné a/nebo nošení roušek a testování nebezpečné ze zdravotního hlediska. Jak můžete jako vedení školy na tyto požadavky reagovat?

Právní východiska testování a nošení roušek ve školách

Co se týče požadavků rodičů na netestování a nenošení roušek, Holubová advokáti školám doporučuje, aby rodiče upozornily, že ony povinnost nechat se testovat a nosit roušky nestanovily, proto ji ani nemohou změnit. Ochranná opatření, která přikazují nosit roušky a podrobit se testování, vydalo Ministerstvo zdravotnictví, což je orgán, který testovací povinnost může zrušit. Škola takovou pravomoc nemá, naopak se musí řídit všemi právními předpisy, tedy i opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Navíc Nejvyšší správní soud potvrdil, že opatření nařizující testování žáků ve školách je přiměřené, a tedy zákonné. 
Ačkoliv tedy škola povinnost testovat či nosit roušky nestanovila, přesto probíhají soudní řízení proti školám za to, že vedou výuku na dálku, vyžadují roušky nebo testování a žáci, resp. jejich rodiče se domáhají zrušení této povinnosti. Právní argumentace se v těchto sporech točí nikoliv kolem toho, jestli je nošení roušek a testování správné, ale kolem toho, jestli má být žalovaným Ministerstvo zdravotnictví nebo vláda jako ten, kdo povinnost stanovil, nebo škola jako ten, na koho povinnost dopadá a povinnost vykonal. Holubová advokáti v současnosti zastupuje základní školu v Českém Těšíně, kterou žalují dva žáci kvůli povinnosti nosit ve škole roušky.  V jednom případě již škola byla úspěšná, Krajský soud v Ostravě totiž dovodil, že škola není tím, kdo má být žalován.
Zastupující advokátka Alice Frýbová k tomu uvádí: „Výklad, že škola se dopouští nezákonného zásahu při nošení roušek, je neúnosný. Jedná se o povinnost, o které škola nerozhodla a kterou neměla šanci ovlivnit.“
Další informace můžete nalézt na následujícím odkazu
Holubová advokáti s.r.o.

Advokátní kancelář Holubová akvokáti s.r.o. se specializuje na právní služby pro školy a školská zařízení. Poskytuje poradeství ohledně školské legislativy, GDPR a správního práva. Zajišťuje rovněž služby pověřence.
Facebook   LinkedIn   Twitter
Testování a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů

K testování se však nevážou jen nejasnosti ohledně toho, jestli testovat, nebo netestovat, ale také povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů. Vedení evidence výsledků preventivních antigenních testů je novým typem zpracování osobních údajů, které doposud školy nevykonávaly.
Ačkoliv k evidenci údaje o výsledku preventivního antigenního testu není potřeba souhlas žáka nebo zaměstnance, dopadnou na školy jiné úkoly. Za prvé, školy by měly žáky a zaměstnance informovat o zpracování a ukládání osobních údajů v souvislosti s jejich testováním, tedy upravit informace poskytované žákům a zaměstnancům. Za druhé, evidence testování by měla být zanesena do záznamů o činnostech zpracování osobních údajů.
Nové povinnosti Holubová advokáti pro školy, kde vykonává činnost pověřence pro ochranu osobních údajů, standardně monitoruje a dokumenty pro školy aktualizuje. 

Pověřenec ve školství

Chcete se dozvědět více o nabízených službách? Podívejte se na naše stránky
skolsky-poverenec.cz
Pokud máte zájem o nabídku služeb pro
 ochranu osobních údajů, klikněte na následující odkaz a vyplňte formulář. My se vám v co nejkratší době ozveme.
Chcete dostávat novinky, tipy a vše zajímavé o Bakalářích přímo do vašeho e-mailu?

Klikněte na následující odkaz a vyplňte požadované údaje. Na zadanou adresu vám odešleme ověřovací e-mail, který pak jedním kliknutím potvrdíte. Z odběru se samozřejmě můžete následně kdykoliv odhlásit.
Bakaláři - logo
Nejrozšířenější školní systém v České republice, který už přes 30 let pomáhá školám
zvládat každodenní administrativu i komunikaci mezi školou a rodinou.
facebook facebook web e-mail