Seznamte se s moduly, které vám Bakaláři nabízí. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Bakaláři logo

Ucelený přehled všech modulů a funkcí

Startujeme náš nový seriál aneb seznamte se se všemi moduly a funkcionalitami, které vám usnadní školní rok! 

Zajímá vás, kolik newsletterů bude náš seriál obsahovat? Ani my toto číslo nyní nedokážeme odhadnout. Bude jich dost, protože škála funkcí, které Bakaláři pokrývají, je opravdu veliká. 
Moduly systému

Abyste si udělali alespoň malou představu o tom, co vše vás čeká, podívejte se na přehled všech modulů systému Bakaláři. Postupně se jim budeme věnovat a vždy vám je v krátkém videu představíme. Získáte tím během krátké doby základní přehled o tom, k čemu daný modul slouží, jaké základní funkce nabízí a jak ho můžete uplatnit na vaší škole. 
Evidence osobních dat
Základní modul celého systému. Obsahuje vše, co je potřeba k vedení školní matriky.

Klasifikace, tisk vysvědčení
Od průběžné klasifikace, přes pololetní až po tisk vysvědčení. 

Komunikační modul KOMENS
Systém pro komunikaci mezi školou, rodiči a žáky. Pomocí něho můžete posílat např. důležité zprávy, omlouvenky či informace týkající se hodnocení žáků.
Rozvrh hodin, generátor rozvrhu
Vytvořte si pro školu rozvrh hodin, který se stane základem pro další moduly, jako jsou Suplování či Třídní kniha. Nápomocen vám bude i interaktivní automatický generátor. 
Suplování
Provádění změn v rozvrhu souvisejících s absencí učitelů a nepřítomností tříd ve výuce. 

Výkazy suplování
Potřebujete na konci měsíce podklady pro mzdy o odučených hodinách či suplování? K tomu je určen modul Výkazy suplování.

Třídní kniha
Vše potřebné, co souvisí s vedením elektronické třídní knihy. Zápisy do hodiny, absence žáků, tiskové sestavy. 
Domácí úkoly
Zadávejte žákům domácí úkoly elektronicky. Vždy budete mít přehled, co je potřeba na jakou hodinu vypracovat, kdo vám úkol odevzdal a kdo ho ještě musí přinést. 
Plán akcí
Mějte přehled o školních či mimoškolních akcích a přenášejte je do ostaních modulů. 

Rozpis maturit
Rozvrhněte si maturující třídy do jednotlivých týdnů a sestavte rozpis maturit.

Tematické plány
Vytvořte si pro jednotlivé hodiny tematické plány, které pak využijete při zápisu do Třídní knihy. 
Platební modul
Vedení všeho, co je spojeno s platbami žáků ve škole - třídní fond, pravidelné platby či splátkový kalendář. 

Školní družina
Definování oddělení školní družiny, vedení třídní knihy a absence žáků. To jsou základní funkce tohoto modulu. 

Sdílené dokumenty
Sdílejte výukové materiály a dokumenty mezi žáky a učiteli přes systém Bakaláři. 

GDPR
Modul, který vám pomůže řešit některé povinnosti vyplývající z nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Přijímací zkoušky / Zápis do 1. ročníků
Veďte evidenci žáků k přijímacím zkouškám či k zápisu do 1. ročníku, splňte potřebnou legislativu a přijaté či zapsané žáky jednoduše převeďtě do Evidence školy.
Knihovna
Pohodlný nástroj na vedení školní knihovny, kde půjčení a vrácení knih zvládnete v rámci sekund.
Přihlášky, Ankety
Potřebujete zajistit přihlášení žáků na vypsané semináře nebo zjistit zájem o určitou školní akci? Nejenom k tomu můžete využít Přihlášky a Ankety.

Online schůzky
Zorganizujte si virtuální schůzku s žáky vaší třídy, rodiči nebo ostatními pedagogy.

Poradna pro rodiče
Zde rodiče najdou užitečné informace ve chvílích, kdy se ne všechno daří podle představ. 
 
Výukové materiály, E-learning
Vyberte si z tisíců prověřených zdrojů vhodný materiál na doplnění či procvičení vybrané látky. 

Posílání SMS zpráv
Tento modul je vhodným doplňkem komunikačního modulu KOMENS. Ne vždy jsou rodiče vždy online na internetu.

A další moduly uvedeme jen výčtem
Evidence úrazů,
Inventarizace majetku,
Grafické zpracování klasifikace,
Rozpočet školy,
Archivace dat systému.
Kdy začínáme?

Užijte si dovolenou, odpočiňte si a ve druhé polovině srpna se vám ozveme.

Začněte pracovat s Bakaláři naplno a ušetřete si spousty času i nervů při vedení každodenní školní agendy.
Chcete dostávat novinky, tipy a vše zajímavé o Bakalářích přímo do Vašeho mailu?
Klikněte na tento odkaz a vyplňte požadované údaje. Na zadanou adresu Vám hned pošleme ověřovací mail, který pak jedním kliknutím povrdíte. Z odběru se samozřejmě můžete následně kdykoliv odhlásit.
Bakaláři - logo
Nejrozšířenější školní systém v České republice, který už přes 30 let pomáhá školám
zvládat každodenní administrativu i komunikaci mezi školou a rodinou.
facebook facebook web e-mail