Poradenská služba


Informace

k obsluze programu
školní matrika, klasifikace ...
rozvrh, suplování, třídní kniha ...
plán akcí školy ...

Pátek 18. 8. 2017 08:00-14:00

466 566 981

Martin Keller
Mgr. Hana Koutová
info@bakalari.cz

Podpora

provoz Bakalářů v síti (SQL Server, WEB)
internetová žákovská knížka
tematické plány ...

Pátek 18. 8. 2017 08:00-14:00

466 566 982

Mgr. Antonín Beneš
RNDr. Soňa Krysová
podpora@bakalari.cz

Obchod

obchodní informace
upgrade, rozšíření licence ...
info k rozpisu maturit

Pátek 18. 8. 2017 09:00-13:30

466 566 983

Ing. Marcel Dušek
obchod@bakalari.cz


pravidla poradenské služby

Vyřízení telefonického dotazu urychlí možnost vzdáleného přístupu (na vyžádání poradenské sl.).

Kontaktní e-maily slouží pro náměty a připomínky, k příjmu vyžádaných dat apod.
Více připomínek či námětů rozepište do samostatných mailů (odpovídat mohou různé osoby).
V subjektu zprávy uveďte stručný popis problému (urychluje orientaci v období většího počtu zpráv).
Uveďte verzi +(datum), zjistíte v záhlaví okna aplikace, např. verze 14/15, aktualizace 01.11.2014.
Pište pouze na jednu z uvedených adres, váháte-li na kterou, zvolte info@bakalari.cz.
Odpověď na e-mail obdržíte zpravidla do týdne. Nestane-li se tak, řešte věc telefonicky.

e-mail:
info@bakalari.cz náměty a připomínky ke všem modulům systému Bakaláři, informace k obsluze
podpora@bakalari.cz technická podpora k instalaci v poč. síti, k SQL serveru, informace k web. aplikaci
matrika@bakalari.cz speciálně ke školní matrice a elektronickému sběru dat
obchod@bakalari.cz pro obchodní korespondenci, týkající se automatického zasílání upgrade

Poradenská služba soustřeďuje dotazy, připomínky a náměty uživatelů všech modulů systému Bakaláři. Většinu dotazů zodpovíme (telefonicky), ostaní předáme k řešení autorům konkrétních modulů.
V pokračující korespondenci odpovídejte na adresu toho, kdo s Vámi problém řeší, v odpovědi ponechte i původní text (uveďte, s kým bylo konzultováno telefonicky apod.).
Bez předchozí domluvy nezasílejte přílohy (zejména objemné, mohou způsobit nepřijetí zprávy).