Vysvědčení

Vysvědčení

kontaktní osoba pro tuto stránku: RNDr. Milan Sourada - sourada@bakalari.cz (aktualizováno 18.06.2016)

Vysvědčení pro aktuální školní rok

Nové formuláře vysvědčení lze doplnit při instalaci upgrade na aktuální verzi nebo později v nabídce sestavy - vysvědčení pomocí importu z instalace.
Nejsou-li požadované formuláře v nabídce k dispozici (např. pokud byla vysvědčení vydána po instalaci upgrade Bakalářů), pak je třeba stáhnout soubor ivysved.zip, nakopírovat jej do adresáře ...\EVID\FOR_INST\WIN32 (soubor nerozbalovat) a pak v dialogu vysvědčení kliknout na tlačítko import z instalace a označit požadovaná vysvědčení.

Vysvětlivky:

 • barevně jsou zvýrazněna vysvědčení, která byla připravena po vydání CD Bakaláři 15/16
 • A4 - připraveno pro tisk na A4 tiskárně
 • A3 - připraveno pro tisk na A3 tiskárně
 • bianko - připraveno pro tisk na bianko blanket SEVT 49999900, OPTYS 3020, tisknou se i popisky, čáry, tabulky. Používá se pro všechna běžná vysvědčení (stávající i do budoucna), v červnu 2017 doporučujeme použít i pro 9. třídu ZŠ
 • pro střední školy bianko závěrečná zkouška (dle stále platné vyhlášky před 3/2015, tj. bez QR kódu) použijeme blanket SEVT 49999700, použitelné i pro tisk "starého" maturitního vysvědčení
 • povinně až od 1. řijna 2017 dle vyhlášky 3/2015 (tj. vysvědčení s místem pro tisk QR kódu) se musí pro tisk vysvědčení o získání stupně vzdělání používat nový blanket SEVT 71149998500. Pro tisk jen v 9. ročníku ZŠ použije škola aktualizovaný formulář "Bianko ZŠ 49 835 0". Víceletá osmiletá gymnázia ve čtvrtém a šestiletá v druhém ročníku použijí při tisku na tento blanket nově připravený formulář "Bianko SŠ 49 853 1 (dosažení základního vzdělání)". Střední školy použijí pro tisk vysvědčení závěrečných zkoušek. Vysvědčení jsou připravena včetně tisku QR kódu dle doporučení MŠMT z 20. května 2016.
  Po tisku vysvědčení pro deváté ročníky základních škol a odpovídající ročníky na víceletých gymnáziích je potřeba na kartu žáka, záložka Matrika, současné vzdělávání opsat z blanketu číslo tiskopisu jako "Evidenční číslo vysvědčení o získání zákl. vzdělání".
  Doporučujeme v červnu 2017 postupovat dle stále platné vyhlášky 223/2005, resp. 256/2012 Sb. a 89/2013 Sb. - tj. vysvědčení bez QR kódu (i z důvodu nižší ceny blanketu).
 • použití bianko blanketu v 2. pololetí předpokládá vydání výpisu v 1. pololetí.

formuláře firmy:
v
  typ školy:
v
  
Název
A4
A3
Bianko
Aktualizace
ročníkové vysvědčení – 18 povinných předmětů
SŠ 49 853 0
X
X
 
ročníkové vysvědčení – 18 povinných předmětů
SŠ 49 853 1
X
X
25. 12. 2015
ročníkové vysvědčení – 16 povinných předmětů
SŠ 49 854 0
X
X
 
ročníkové vysvědčení – 30 povinných předmětů
SŠ 49 855 0 (pro tiskárnu A3)
X
X
X
20. 5. 2010
ročníkové vysvědčení – 30 povinných předmětů
SŠ 49 855 1 (pro tiskárnu A3)
X
X
X
25. 12. 2015
ročníkové vysvědčení – slovní hodnocení
SŠ 49 856 0 (pro tiskárnu A3)
X
X
20. 5. 2010
ročníkové vysvědčení – slovní hodnocení
SŠ 49 856 1 (pro tiskárnu A3)
X
X
25. 12. 2015
ročníkové vysvědčení – klasifikace a slovní hodnocení
SŠ 49 857 0 (pro tiskárnu A3)
X
X
20. 5. 2010
ročníkové vysvědčení – klasifikace a slovní hodnocení
SŠ 49 857 1 (pro tiskárnu A3)
X
X
25. 12. 2015
Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání)
SŠ 49 861 0 (závěrečná zkouška)
X
X
5. 1. 2016
Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání)
SŠ 49 861 5 (závěrečná zkouška)
X
X
3. 12. 2010
Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem)
SŠ 49 861 1, 49 862 0 (závěrečná zkouška)
X
X
5. 1. 2016
Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem)
SŠ 49 862 5 (závěrečná zkouška)
X
X
21. 6. 2011
Výuční list
SŠ 49 863 0, 49 861 2 (výuční list )
X
X
5. 1. 2016
Výuční list
SŠ 49 863 5 (výuční list )
X
X
3. 12. 2010
Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy
SŠ 49 870 5 (maturitní) platnost do 31.08.2010
X
X
3. 12. 2010
Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující dějiny výtvarné kultury
SŠ 49 872 5 (maturitní) platnost do 31.08.2010
X
X
 
Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém a cizím jazyce
SŠ 49 873 5 (maturitní) platnost do 31.08.2010
X
25. 5. 2010
Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři
Konzervatoř 49 866 0 (pro tiskárnu A3)
X
14. 1. 2016
Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři bez zkoušky z cizího jazyka
Konzervatoř 49 867 5 (pro tiskárnu A3)
X
 
Diplom absolventa konzervatoře
Konzervatoř 49 869 0 (diplom)
X
14. 1. 2016
Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující praktickou zkoušku
Konzervatoř 49 871 5 (maturitní) platnost do 31.08.2010
X
 
Vysvědčení o absolutoriu ve vyšší odborné škole
VOŠ 49 864 0 (o absolutoriu)
X
14. 1. 2016
Diplom absolventa VOŠ
VOŠ 49 865 0 (diplom)
X
14. 1. 2016
ZŠ slovní hodnocení - list A
ZŠ list A 49 833 0 - 1. pol. (SH v jedn. před.)
X
X
28. 12. 2015
Vysvědčení list A 1.stupeň - předměty
ZŠ 1. stupeň 49 840 0
X
 
Vysvědčení list A 1.stupeň
ZŠ 1. stupeň 49 841 0
X
X
1. 1. 2013
Vysvědčení 1.stupeň klasifikace předměty
ZŠ 1. stupeň 49 843 0
X
 
Vysvědčení 1.stupeň klasifikace
ZŠ 1. stupeň 49 844 0
X
X
1. 1. 2013
Vysvědčení ZŠ 2.stupeň předměty klasifikace RVJ
ZŠ 2. stupeň 49 846 0
X
 
Vysvědčení ZŠ 2.stupeň předměty klasifikace
ZŠ 2. stupeň 49 847 0
X
 
Vysvědčení ZŠ 2.stupeň klasifikace
ZŠ 2. stupeň 49 848 0
X
X
1. 1. 2013
Vysvědčení list A ZŠ 2.stupeň předměty RVJ
ZŠ 2. stupeň 49 849 0
X
 
Vysvědčení list A ZŠ 2.stupeň předměty
ZŠ 2. stupeň 49 850 0
X
 
Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace)
ZŠ list A 49 830 0 volné
X
27. 12. 2015
Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace) do 10 povinných předmětů
ZŠ list A 49 831 0 - 10 předmětů
X
X
25. 12. 2015
Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace) do 20 povinných předmětů
ZŠ list A 49 832 0 - 20 předmětů
X
X
25. 12. 2015
Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole
ZŠ list A 49 835 0 - 20 předmětů
X
X
25. 12. 2015
Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace)
ZŠ list A 49 882 0
X
14. 9. 2013
Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace) do 10 povinných předmětů
ZŠ list A 49 883 0 - 10 předmětů
X
X
14. 9. 2013
Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace) do 20 povinných předmětů
ZŠ list A 49 884 0 - 20 předmětů
X
X
21. 9. 2013
Vysvědčení pro základní školu – list B
ZŠ list B 49 834 0
X
X
28. 12. 2015
Vysvědčení pro základní školu – list B
ZŠ list B 49 886 0
X
X
14. 9. 2013
Vysvědčení ZŠ 2.stupeň - list A
ZŠ 2. stupeň 49 851 0
X
X
1. 1. 2013
ZŠ slovní hodnocení - list A 1. stupeň
ZŠ list A 49 852(845) 1
X
X
1. 1. 2013
ZŠ slovní hodnocení - list A 2. stupeň
ZŠ list A 49 852(845) 1
X
X
1. 1. 2013
Vysvědčení list B
ZŠ list B 49 842 0 - 1. pol. (celkové SH)
X
X
1. 1. 2013
Vysvědčení pro ZŠ speciální 1.stupeň
ZŠ speciální 49 845 0 (pro tiskárnu A3) 1.stupeň
X
X
X
1. 1. 2013
Vysvědčení pro ZŠ speciální 2.stupeň
ZŠ speciální 49 852 0 (pro tiskárnu A3) 2.stupeň
X
X
1. 1. 2013
Vysvědčení pro ZŠ speciální
ZŠ speciální 49 887 0 (pro tiskárnu A3)
X
X
14. 9. 2013
Ročníkové vysvědčení- hodnocení klasifikačními stupni
ZUŠ 49 362 0, 49 362 3 klasifikace
X
6. 1. 2016
Závěrečné vysvědčení- hodnocení klasifikačními stupni
ZUŠ 49 362 0, 49 362 3 klasifikace
X
6. 1. 2016
Ročníkové vysvědčení- hodnocení širší slovní
ZUŠ 49 362 1, 49 362 4 slovní
X
6. 1. 2016
Závěrečné vysvědčení- hodnocení širší slovní
ZUŠ 49 362 1, 49 362 4 slovní
X
6. 1. 2016
Ročníkové vysvědčení- hodnocení kombinované
ZUŠ 49 362 2, 49 362 5 kombinované
X
6. 1. 2016
Závěrečné vysvědčení- hodnocení kombinované
ZUŠ 49 362 2, 49 362 5 kombinované
X
6. 1. 2016
Protokol maturitní - vložka 49 258 5 platnost do 31.08.2010
X
X
 
Protokol o absolutoriu 49 407 1
X
X
 
SŠ osvědčení o jedn. zkoušce 49 733 1 (závěr. zk.)
X
 
Osvědčení o jednotlivé zkoušce, která odpovídá zkoušce profilové části MZ
SŠ osvědčení o jedn. zkoušce 49 733 5 (profil. zk.)
X
2. 5. 2011
ZŠ výstupní hodnocení
X
 
Výpisy vysvědčení pro 1. pololetí
X
 

Polská vysvědčení

Nově jsou ve verzi 13/14 připravena polská vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace). Dodání na školu se realizuje přes vzdálenou plochu.

Další vysvědčení - výpisy za 1. pololetí (více kolonek pro předměty), výpisy se zájmovými útvary

stáhneme soubor ivysved.zip a nakopírujeme na médium (disketa, flashdisk), soubor nerozbalujeme. V dialogu vysvědčení klikneme na Import z média a označíme vysvědčení, které chceme doplnit.

Starší vysvědčení před rokem 2005 (bez záruky)

stáhneme soubor ivysved.zip a nakopírujeme na médium (disketa, flashdisk), soubor nerozbalujeme. V dialogu vysvědčení klikneme na Import z média a označíme vysvědčení, které chceme doplnit.


Poznámky:

 • Využíváte-li jiná vysvědčení než zde uvedená, kontaktujte nás, vysvědčení po dohodě připravíme.
 • Některá vysvědčení typu dvojlist jsou připravena pouze pro tiskárnu A3. V praxi se ukazuje, že tiskárna A4 není schopna načíst bezproblémově vícekrát tentýž dvojlist.
 • Tiskopis Vysvědčení list B (49 886 0) se používá vždy samostatně 1 kus pro každé pololetí. Pro školní rok je potřeba tedy 2 kusy Vysvědčení list B. (v nejnovější verzi použijte pro tisk sestavu "ZŠ list B 49 834 0")
 • Tiskopisy Vysvědčení list A bez linek (49 882 0 a 49 830 0) je předpřipraven pouze jako bianko. Úprava bude řešena individuálně.
 • Tiskopis Vysvědčení ZŠ speciální 49 887 0 je předpřipraven pouze jako bianko. Úprava bude řešena individuálně.
 • Použití bianko blanketu předpokládá vydání výpisu v 1. pololetí, vlastní tisk na bianko blanket proběhne na konci školního roku s tiskem obou pololetí.