Aktuálně:

QR kód na přihlášce na SŠ

V aktualizaci Evidence po 25. 1. 2017 byla nově zapracována možnost tisku QR kódu na přihlášky na střední školu a jeho načtení ve střední škole do Přijímacího řízení. 

více

Přihlášky SŠ

Nové přihlášky na střední školy a konzervatoře jsou k dispozici v aktualizaci Evidence po 30. 11. 2016, v okně se sestavami stačí použít tlačítko Import z instalace.

Verze 2017

CD s novou verzí systému Bakaláři bylo rozesláno poštou 18. 11. 2016.
Před instalací doporučujeme vyřešit ukončení nešifrovaného spojení HTTP a podpory Windows 2003 Serveru pro Webovou aplikaci.

více

Elektronické předávání dat ze školních matrik (k 30. 9. 2016)

Pro podzimní předání dat je nutná aktualizace Bakalářů verze 15/16 z 1. 9. 2016 nebo novější.

Způsob evidování vykazovaných údajů a přenos dat na MŠMT popisuje nápověda. Import XML souboru je vhodné odladit na testovacím serveru, testování zde probíhá (i po 30. 9.) rychleji, než na ostrém serveru.

Pro předávání výkazu R44 o změnách v poskytování PO je nutná aktualizace Bakalářů verze 15/16 z 15. 10. 2016 nebo novější.

více

Ročníková a závěrečná vysvědčení

Připravena ročníková vysvědčení a vysvědčení o získání vzdělání dle vyhlášky 3/2015 včetně tisku QR kódu dle doporučení MŠMT z 20. 5. 2016.

více

Vysvědčení pro aktuální školní rok, europassy

Pro školní rok 2015/16 doporučujeme nadále použít formuláře dle vyhlášky 223/2005,  resp. 256/2012 Sb. a 89/2013 Sb. - tj. vysvědčení bez QR kódu.

Vysvědčení dle vyhlášky 3/2015 ze dne 22. 12. 2014 o některých dokladech o vzdělání musí škola použít až od 1. října 2017 dle § 6 Přechodné ustanovení: "Do 30. září 2017 lze používat tiskopisy podle vyhlášky č. 223/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky".


Absolventům VOŠ Lze tisknout dodatek k diplomu - europass (též v angličtině a němčině).

více

Odesílání Úrazů do aplikace InspIS

Modul ÚRAZY upraven dle požadavků ČŠI - záznamy jsou odesílány do aplikace INSPIS.

více

Znalostní databáze

Popis řešení běžných situací v systému Bakaláři najdete v častých dotazech. Zadejte výstižný text (např. maturit), program zobrazí témata, která se k zadanému výrazu vztahují,

např. ukončení docházky v posledním ročníku maturitních tříd (v suplování, třídní knize...)


více

Přihlášky a přijímací zkoušky na SŠ

Verze 14/15 obsahuje nové přihlášky na SŠ i číselník škol a oborů pro následující školní rok (v aktualizované verzi 13/14 je třeba nové přihlášky doplnit tlačítkem import z instalace).

Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení.
Aktualizace verze 14/15 ze 6. 2. 2015 obsahuje EXPORT a IMPORT dat mezi BAKALÁŘI a IS CERTIS (v nabídce Správce modulu Přijímací zkoušky).  Obsah XML je výsledkem jednání s Cermatem včetně položky ROCNIK=ODHL.
Pozvánky k pilotnímu ověřování bude možno tisknout z Certisu (po exportu dat uchazečů z Bakalářů a jejich importu do IS Certis).

více

Školení, semináře

Nabízíme školení k různým tématům (školní matrika, pro správce, klasifikace, rozvrh, třídní kniha...).

více

URL adresa Webové aplikace školy

V mobilní aplikaci pro Android byla doplněna možnost vyhledat a vložit adresu Webové aplikace školy. Pro správnou funkci je třeba, aby škola zkontrolovala (případně opravila či doplnila) tento údaj v aplikaci Naše škola v Bakalářích.

více

Známky zadané ve Webové aplikaci zapisovat přímo do ostrých dat

Březnová aktualizace Bakalářů přepne nepřímý zápis klasifikace z webu na zápis do ostrých dat.

více

Změna telefonních čísel

Nová telefonní čísla (platná od ledna 2015) jsou uvedena na http://www.bakalari.cz/znalbak.aspx

více

Žákovská knížka v mobilních zařízeních

Od 1.10.2014 mohou žáci i jejich rodiče sledovat průběžnou klasifikci, změny v rozvrhu, akce školy, domácí úkoly, docházku a další informace v bezplatné aplikaci pro OS Android.

více

Zabezpečení přihlašovacích údajů

Od verze 13/14 je nově řešeno zabezpečení přihlašovacích údajů do internetové žákovské knížky. Žákům a jejich rodičům není třeba hesla předávat písemně, mohou si sami vložit své heslo.

více

Evidence úrazů

Dle sdělení ČŠI: v přechodném (blíže nespecifikovaném) období po 1. září 2014 budou akceptovány jak záznamy o úrazech zadané v systému iEPIS, tak i záznamy o úrazech odesílané prostřednictvím PDF formuláře z Evidence úrazů (shareware k systému Bakaláři).

více

Výkaz pro zdravotní pojišťovnu

Program generuje datový soubor s přihláškami a odhláškami žáků pro VZP.

více

Studentské průkazy ISIC

Bakaláři umožňují evidenci studentských průkazů ISIC, multifunkčních čipových karet používaných pro elektronické systémy školy (docházkové, stravovací systémy, kopírky apod.). Pro školy bezplatně.

více

Internetová žákovská knížka (klasifikace, docházka..)

Učitelé mohou zadávat známky a zapisovat do třídní knihy nejen ve škole, ale i prostřednictvím webové aplikace. Rodiče a žáci mohou přes internet nahlížet do průběžné klasifikace, docházky či dokonce do probíraných témat v jednotlivých hodinách. Aplikace též obsahuje propracovaný systém komunikace.
Aktualizace z 28.8.2013 umožňuje pohodlnější předání přihlašovacích údajů rodičům.

více

RSS kanály

Okamžité sledování nově udělených známek průběžné klasifikace, informace o aktuálních zprávách či akcích školy poskytují žákům, rodičům i učitelům osobní RSS kanály.
RSS kanály lze rovněž využít pro automatické sledování nově doplněných či upravených odpovědí na časté dotazy, aktualit v jednotlivých modulech apod.

více

Elektronická třídní kniha

Stávající papírové třídní knihy mohou být nahrazeny elektronickou podobou. Mají-li učitelé k dispozici počítač přímo v hodině, je to ideální řešení. Možný je i zápis hodin prostřednictvím internetu.
V minulém roce byl zdokonalen okamžitý přenos změn žáků ve skupinách do Třídní knihy a doplněna možnost zadávání domácích úkolů, zobrazujících se aktuálně žákům a rodičům ve webové aplikaci.

více

Nově zpracovaná nápověda

Podrobné informace k systému Bakaláři obsahuje nápověda, viz např. CSV pro testování žáků NIQES

více