Skip Navigation Links
 Školení, semináře

Školení v roce 2008.

Vzdělávací akce jsou akreditovány MŠMT. Většinu kurzů v celé ČR pořádá školící středisko SŠMB, lektorsky je zabezpečují autorizovaní spolupracovníci, případně autoři programu.

Autorské semináře pro uživatele programu v roce 2007 a 2008.


Školení:

Kliknutím na téma zobrazíte místo a čas konání proběhlých kurzů:


Lze si též domluvit individuální náplň školení v prostorách vlastní školy:

- školí autorizovaní spolupracovníci


Semináře pro uživatele a pro zájemce o program:


... uskutečněné akce ...
*Zlenice  4. 11. 2008   (seminář s účastí autorů)
*České Budějovice  22. 10. 2008   (seminář s účastí autorů)
*Plzeň  21. 10. 2008   (seminář s účastí autorů)
*0strava  15. 10. 2008   (seminář s účastí autorů)
*Brno  14. 5. 2008   (seminář s účastí autorů)
*Žamberk  4. 12. 2007   (seminář s účastí autorů)
*Praha  28. 11. 2007   (seminář s účastí autorů)
*Zlenice  6. 11. 2007   (seminář s účastí autorů)
*Zlín  18. 10. 2007   (seminář s účastí autorů)
*0strava  10. 10. 2007   (seminář s účastí autorů)
*Pardubice  26. 9. 2007   (seminář s účastí autorů)
*Jeseník  14. 5. 2007   (seminář s účastí autorů)
*Kyjov  3. 5. 2007   (seminář s účastí autorů)
*České Budějvice  27. 4. 2007   (seminář s účastí autorů)
*Mariánské Lázně  26. 4. 2007   (seminář s účastí autorů)
*Plzeň  26. 4. 2007   (seminář s účastí autorů)
*Klatovy  25. 4. 2007   (seminář s účastí autorů)
*Mladá Boleslav  4. 4. 2007  (seminář s účastí autorů)
*Ústí nad Labem  3. 4. 2007   (seminář s účastí autorů)


Semináře


Seminář pro uživatele Zlenice

čas: 4. 11. 2008

místo: Zlenice

Autoři programu seznámí účastníky semináře s novinkami verze 08/09.
Aktuálním tématem je vedení školní matriky a předávání údajů o žácích formou elektronického sběru dat. V tomto školním roce proběhne vedle VOŠ a SŠ i na základních školách. Budeme hovořit o zkušenostech z pilotních ZŠ i z dosavadního průběhu na SŠ a VOŠ.
Dále předvedeme komunikační systém ředitelství-vyučující-rodiče-žáci, který je součástí webové aplikace. Rodičům lze zpřístupnit průběžnou docházku a klasifikaci včetně poznámek vyučujících k prospěchu a chování, aktuální rozvrh žáka včetně suplování apod.

Formou projekce z počítače představíme také elektronickou třídní knihu.

Podstatný časový prostor bude věnován dotazům, připomínkám a námětům.

informace a přihlášky: www.pachner.cz


Seminář pro uživatele České Budějovice

čas: 22. října 2008 od 9:00 do 12:30

místo: SPŠ stavební, Resslova 2

Na semináři Vás seznámíme s novinkami verze 08/09.

Aktuálním tématem je vedení školní matriky a předávání údajů o žácích formou elektronického sběru dat. V tomto školním roce proběhne vedle VOŠ a SŠ i na základních školách. Budeme hovořit o zkušenostech z pilotních ZŠ i z dosavadního průběhu na SŠ a VOŠ.
Evidence osobních údajů v počítači vyžaduje lepší zabezpečení dat proti zneužití či případné ztrátě. S tím souvisí možnost uložení dat na SQL, zálohování a porovnání změn oproti údajům v archivním souboru.

Dále předvedeme komunikační systém ředitelství-vyučující-rodiče-žáci, který je součástí webové aplikace. Rodičům lze zpřístupnit průběžnou docházku a klasifikaci včetně poznámek vyučujících k prospěchu a chování, aktuální rozvrh žáka včetně suplování apod.

Formou projekce z počítače představíme také elektronickou třídní knihu, plán akcí školy, rozvrh, suplování a další dle zájmu účastníků.

Podstatný časový prostor bude věnován dotazům, připomínkám a námětům.

Účast je bezplatná. Z kapacitních důvodů přijímáme přihlášky nejvíce dvou osob z téže školy. Nejde o školení, účastníci nemají k dispozici PC.

informace a přihlášky: (do 15.10.) PaedDr. F. Lonsmín, (f.lonsmin@volny.cz)


Seminář pro uživatele Plzeň

čas: 21. října 2008 od 10:00 do 13:30

místo: VOŠ a SPŠE, Koterovská 85

Na semináři Vás seznámíme s novinkami verze 08/09.

Aktuálním tématem je vedení školní matriky a předávání údajů o žácích formou elektronického sběru dat. V tomto školním roce proběhne vedle VOŠ a SŠ i na základních školách. Budeme hovořit o zkušenostech z pilotních ZŠ i z dosavadního průběhu na SŠ a VOŠ.
Evidence osobních údajů v počítači vyžaduje lepší zabezpečení dat proti zneužití či případné ztrátě. S tím souvisí možnost uložení dat na SQL, zálohování a porovnání změn oproti údajům v archivním souboru.

Dále předvedeme komunikační systém ředitelství-vyučující-rodiče-žáci, který je součástí webové aplikace. Rodičům lze zpřístupnit průběžnou docházku a klasifikaci včetně poznámek vyučujících k prospěchu a chování, aktuální rozvrh žáka včetně suplování apod.

Formou projekce z počítače představíme také elektronickou třídní knihu, plán akcí školy, rozvrh, suplování a další dle zájmu účastníků.

Podstatný časový prostor bude věnován dotazům, připomínkám a námětům.

Účast je bezplatná. Z kapacitních důvodů přijímáme přihlášky nejvíce dvou osob z téže školy. Nejde o školení, účastníci nemají k dispozici PC.

informace a přihlášky: (do 14.10.) Mgr. Milan Pěchouček, (pechoucek@spse.pilsedu.cz)


Seminář pro uživatele Ostrava

čas: 15. října 2008 od 9:00 do 13:00

místo: sál SOŠ dopravní, Moravská 2/964, Ostrava-Vítkovice

Na semináři Vás seznámíme s novinkami verze 08/09.

Aktuálním tématem je vedení školní matriky a předávání údajů o žácích formou elektronického sběru dat. V tomto školním roce proběhne vedle VOŠ a SŠ i na základních školách. Budeme hovořit o zkušenostech z pilotních ZŠ i z dosavadního průběhu na SŠ a VOŠ.
Evidence osobních údajů v počítači vyžaduje lepší zabezpečení dat proti zneužití či případné ztrátě. S tím souvisí možnost uložení dat na SQL, zálohování a porovnání změn oproti údajům v archivním souboru.

Dále předvedeme komunikační systém ředitelství-vyučující-rodiče-žáci, který je součástí webové aplikace. Rodičům lze zpřístupnit průběžnou docházku a klasifikaci včetně poznámek vyučujících k prospěchu a chování, aktuální rozvrh žáka včetně suplování apod.

Formou projekce z počítače představíme také elektronickou třídní knihu, plán akcí školy, rozvrh, suplování a další dle zájmu účastníků.

Podstatný časový prostor bude věnován dotazům, připomínkám a námětům.

Účast je bezplatná. Z kapacitních důvodů přijímáme přihlášky nejvíce dvou osob z téže školy. Nejde o školení, účastníci nemají k dispozici PC.

informace: R.Čermák
přihlášky: http://portal.chemgym.cz/setkani.php


Seminář pro uživatele Brno

čas: 14. 5. 2008 od 9:00 do 12:45

místo: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Zemědělská 1 (posluchárna C01)

Autoři programu seznámí účastníky semináře s novinkami, které vyplývají ze změn ve školském zákoně.
Školní matrika v počítači musí nově obsáhnout zejména všechny údaje, které se dále předávají formou elektronického sběru dat. V roce 2007/08 probíhá sběr dat v plném rozsahu na VOŠ a SŠ, pilotně na ZŠ, v roce 2008/09 už se má týkat všech ZŠ. Výraznou změnou oproti stávajícím statistickým výkazům ÚIV je přitom skutečnost, že jsou předávány záznamy o jednotlivých žácích (nikoliv jen souhrnné počty) postihující změny v časovém rozmezí rok zpět (nikoliv jen stav k tzv. rozhodnému datu).
Podstatný časový prostor bude věnován zkušenostem z dosavadního průběhu podzimního sběru dat na SŠ a VOŠ (i cca 160 ZŠ), dotazům, připomínkám a námětům.

Formou projekce z počítače dále představíme nový komunikační systém (ředitelství, učitelé <-> rodiče, žáci), novou podobu elektronické třídní knihy, rozvrh, suplování atd.

Účast je bezplatná. Nejde o školení, účastníci nemají k dispozici PC.

informace a přihlášky: L.Jelínek, (jelinek@bakalari.cz) [80 účastníků (z 65 škol)]


Seminář pro uživatele Žamberk

čas: 4. 12. 2007 od 9:00 do 11:30

místo: Základní škola Žamberk, Nádražní 743

Autoři programu seznámí účastníky semináře s novinkami, které vyplývají ze změn ve školském zákoně.
Školní matrika v počítači musí nově obsáhnout zejména všechny údaje, které se dále předávají formou elektronického sběru dat. V roce 2007/08 proběhne sběr v plném rozsahu na VOŠ a SŠ, pilotně na ZŠ, v roce 2008/09 už se má týkat všech ZŠ. Výraznou změnou oproti stávajícím statistickým výkazům ÚIV je přitom skutečnost, že jsou předávány záznamy o jednotlivých žácích (nikoliv jen souhrnné počty) postihující změny v časovém rozmezí rok zpět (nikoliv jen stav k tzv. rozhodnému datu).
Podstatný časový prostor bude věnován zkušenostem z průběhu loňského pilotního sběru dat na SŠ, dotazům, připomínkám a námětům.

Účast je bezplatná. Nejde o školení, účastníci nemají k dispozici PC.

informace a přihlášky:  L.Jelínek, (jelinek@bakalari.cz) [37 účastníků (z 28 škol)]


Seminář pro uživatele Praha

čas: 28. 11. 2007 od 9:00 do 13:00

místo: SOŠ stavební a zahradnická, Učňovská 1 ( Jarov, konečná tramvaje)

Autoři programu seznámí účastníky semináře s novinkami, které vyplývají ze změn ve školském zákoně.
Školní matrika v počítači musí nově obsáhnout zejména všechny údaje, které se dále předávají formou elektronického sběru dat. V roce 2007/08 proběhne sběr v plném rozsahu na VOŠ a SŠ, pilotně na ZŠ, v roce 2008/09 už se má týkat všech ZŠ. Výraznou změnou oproti stávajícím statistickým výkazům ÚIV je přitom skutečnost, že jsou předávány záznamy o jednotlivých žácích (nikoliv jen souhrnné počty) postihující změny v časovém rozmezí rok zpět (nikoliv jen stav k tzv. rozhodnému datu).
Podstatný časový prostor bude věnován zkušenostem z průběhu loňského pilotního sběru dat na SŠ, dotazům, připomínkám a námětům.

Formou projekce z počítače dále představíme nový komunikační systém (ředitelství, učitelé <-> rodiče, žáci), novou podobu elektronické třídní knihy, rozvrh, suplování atd.

Účast je bezplatná. Nejde o školení, účastníci nemají k dispozici PC.

informace a přihlášky: www.sskolemb.cz [250 účastníků (ze 199 škol)]


Seminář pro uživatele Zlenice

čas: 6. 11. 2007

místo: Zlenice

Autoři programu seznámí účastníky semináře s novinkami, které vyplývají ze změn ve školském zákoně.
Školní matrika v počítači musí nově obsáhnout zejména všechny údaje, které se dále předávají formou elektronického sběru dat. V roce 2007/08 proběhne sběr v plném rozsahu na VOŠ a SŠ, pilotně na ZŠ, v roce 2008/09 už se má týkat všech ZŠ. Výraznou změnou oproti stávajícím statistickým výkazům ÚIV je přitom skutečnost, že jsou předávány záznamy o jednotlivých žácích (nikoliv jen souhrnné počty) postihující změny v časovém rozmezí rok zpět (nikoliv jen stav k tzv. rozhodnému datu).
Podstatný časový prostor bude věnován zkušenostem z průběhu loňského pilotního sběru dat na SŠ, dotazům, připomínkám a námětům.

Formou projekce z počítače dále představíme nový komunikační systém (ředitelství, učitelé <-> rodiče, žáci), novou podobu elektronické třídní knihy atd.

informace a přihlášky: www.pachner.cz


Seminář pro uživatele Zlín

čas: 18. 10. 2007 od 9:30 do 13:00

místo: Střední průmyslová škola ve Zlíně, třída T. Bati 4187

Autoři programu seznámí účastníky semináře s novinkami, které vyplývají ze změn ve školském zákoně.
Školní matrika v počítači musí nově obsáhnout zejména všechny údaje, které se dále předávají formou elektronického sběru dat. V roce 2007/08 proběhne sběr v plném rozsahu na VOŠ a SŠ, pilotně na ZŠ, v roce 2008/09 už se má týkat všech ZŠ. Výraznou změnou oproti stávajícím statistickým výkazům ÚIV je přitom skutečnost, že jsou předávány záznamy o jednotlivých žácích (nikoliv jen souhrnné počty) postihující změny v časovém rozmezí rok zpět (nikoliv jen stav k tzv. rozhodnému datu).
Podstatný časový prostor bude věnován zkušenostem z průběhu loňského pilotního sběru dat na SŠ, dotazům, připomínkám a námětům.

Formou projekce z počítače dále představíme (dle zájmu účastníků) informační modul pro rodiče, rozvrh, suplování, vedení průběžné absence v elektronické třídní knize apod.

Účast je bezplatná. Nejde o školení, účastníci nemají k dispozici PC.

informace a přihlášky: www.sskolemb.cz [90 účastníků (ze 71 škol)]


Seminář pro uživatele Ostrava

čas: 10. 10. 2007 od 9:30 do 13:00

místo: Divadelní sál Kulturního domu Poklad, Kopeckého 675, Ostrava-Poruba

Autoři programu seznámí účastníky semináře s novinkami, které vyplývají ze změn ve školském zákoně.
Školní matrika v počítači musí nově obsáhnout zejména všechny údaje, které se dále předávají formou elektronického sběru dat. V roce 2007/08 proběhne sběr v plném rozsahu na VOŠ a SŠ, pilotně na ZŠ, v roce 2008/09 už se má týkat všech ZŠ. Výraznou změnou oproti stávajícím statistickým výkazům ÚIV je přitom skutečnost, že jsou předávány záznamy o jednotlivých žácích (nikoliv jen souhrnné počty) postihující změny v časovém rozmezí rok zpět (nikoliv jen stav k tzv. rozhodnému datu).
Podstatný časový prostor bude věnován zkušenostem z průběhu loňského pilotního sběru dat na SŠ, dotazům, připomínkám a námětům.

Formou projekce z počítače dále představíme (dle zájmu účastníků) informační modul pro rodiče, rozvrh, suplování, vedení průběžné absence v elektronické třídní knize apod.

Účast je bezplatná. Nejde o školení, účastníci nemají k dispozici PC.

informace: R.Čermák
přihlášky: www.chemgym.cz [179 účastníků]


Seminář pro uživatele Pardubice

čas: 26. 9. 2007 od 9:00 do 13:00

místo: Univerzita Pardubice, Studentská 519, Univerzitní konferenční centrum (Aula A1)

Autoři programu seznámí účastníky semináře s novinkami, které vyplývají ze změn ve školském zákoně.
Školní matrika v počítači musí nově obsáhnout zejména všechny údaje, které se dále předávají formou elektronického sběru dat. V roce 2007/08 proběhne sběr v plném rozsahu na VOŠ a SŠ, pilotně na ZŠ, v roce 2008/09 už se má týkat všech ZŠ. Výraznou změnou oproti stávajícím statistickým výkazům ÚIV je přitom skutečnost, že jsou předávány záznamy o jednotlivých žácích (nikoliv jen souhrnné počty) postihující změny v časovém rozmezí rok zpět (nikoliv jen stav k tzv. rozhodnému datu).
Podstatný časový prostor bude věnován zkušenostem z průběhu loňského pilotního sběru dat na SŠ, dotazům, připomínkám a námětům.

Formou projekce z počítače dále představíme (dle zájmu účastníků) informační modul pro rodiče, rozvrh, suplování, vedení průběžné absence v elektronické třídní knize apod.

Účast je bezplatná. Nejde o školení, účastníci nemají k dispozici PC.

informace a přihlášky: (do 21.9.) L.Jelínek, (jelinek@bakalari.cz) [227 účastníků]


Seminář pro uživatele Jeseník

čas: 14. 5. 2007 od 9:00 do 13:00

místo: SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník (Hotel M)

Autoři programu na semináři seznámí účastníky s novinkami, které vyplývají ze změn ve školském zákoně.
Školní matrika v počítači musí nově obsáhnout zejména všechny údaje, které se dále předávají formou elektronického sběru dat. V tomto roce probíhá sběr v plném rozsahu na VOŠ, pilotně na SŠ, v příštím školním roce se mají do projektu zapojit všechny SŠ a pilotně ZŠ.
Výraznou změnou oproti stávajícím statistickým výkazům ÚIV je přitom skutečnost, že jsou předávány záznamy o jednotlivých žácích (nikoliv jen souhrnné počty) postihující změny v časovém rozmezí zpravidla rok zpět (nikoliv jen stav k tzv. rozhodnému datu).

Formou projekce z počítače dále představíme (dle zájmu účastníků) práci s klasifikací, vedení průběžné absence, informační modul pro rodiče, rozvrh, suplování apod.

Podstatný časový prostor bude věnován dotazům, připomínkám a námětům.

Nejde o školení, účastníci nemají k dispozici PC.

informace a přihlášky: (do 7.5.) A.Ďopan, (zs.supikovice@tiscali.cz)


Seminář pro uživatele Kyjov

čas: 3. 5. 2007 od 9:00 do 13:00

místo: SPŠ a SOU, Nádražní ul.

Autoři programu na semináři seznámí účastníky s novinkami, které vyplývají ze změn ve školském zákoně.
Školní matrika v počítači musí nově obsáhnout zejména všechny údaje, které se dále předávají formou elektronického sběru dat. V tomto roce probíhá sběr v plném rozsahu na VOŠ, pilotně na SŠ, v příštím školním roce se mají do projektu zapojit všechny SŠ a pilotně ZŠ.
Výraznou změnou oproti stávajícím statistickým výkazům ÚIV je přitom skutečnost, že jsou předávány záznamy o jednotlivých žácích (nikoliv jen souhrnné počty) postihující změny v časovém rozmezí zpravidla rok zpět (nikoliv jen stav k tzv. rozhodnému datu).

Formou projekce z počítače dále představíme (dle zájmu účastníků) práci s klasifikací, vedení průběžné absence, informační modul pro rodiče, rozvrh, suplování apod.

Podstatný časový prostor bude věnován dotazům, připomínkám a námětům.

Nejde o školení, přestože účastníci budou mít k dispozici PC.

informace a přihlášky: prom.mat. H. Bednaříková, (bednarikova@sossoukyjov.cz)


Seminář pro uživatele České Budějovice

čas: 27. 4. 2007 od 9:00 do 13:00

místo: SPŠ stavební, Resslova 2

Autoři programu na semináři seznámí účastníky s novinkami, které vyplývají ze změn ve školském zákoně.
Školní matrika v počítači musí nově obsáhnout zejména všechny údaje, které se dále předávají formou elektronického sběru dat. V tomto roce probíhá sběr v plném rozsahu na VOŠ, pilotně na SŠ, v příštím školním roce se mají do projektu zapojit všechny SŠ a pilotně ZŠ.
Výraznou změnou oproti stávajícím statistickým výkazům ÚIV je přitom skutečnost, že jsou předávány záznamy o jednotlivých žácích (nikoliv jen souhrnné počty) postihující změny v časovém rozmezí zpravidla rok zpět (nikoliv jen stav k tzv. rozhodnému datu).

Formou projekce z počítače dále představíme (dle zájmu účastníků) práci s klasifikací, vedení průběžné absence, informační modul pro rodiče, rozvrh, suplování apod.

Podstatný časový prostor bude věnován dotazům, připomínkám a námětům.

Nejde o školení, účastníci nemají k dispozici PC.

informace a přihlášky: (do 20.4.) PaedDr. F. Lonsmín, (f.lonsmin@volny.cz)


Seminář pro uživatele Mariánské Lázně

čas: 26. 4. 2007 od 14:00 do 17:30

místo: Hotelová škola

Autoři programu na semináři seznámí účastníky s novinkami, které vyplývají ze změn ve školském zákoně.
Školní matrika v počítači musí nově obsáhnout zejména všechny údaje, které se dále předávají formou elektronického sběru dat. V tomto roce probíhá sběr v plném rozsahu na VOŠ, pilotně na SŠ, v příštím školním roce se mají do projektu zapojit všechny SŠ a pilotně ZŠ.
Výraznou změnou oproti stávajícím statistickým výkazům ÚIV je přitom skutečnost, že jsou předávány záznamy o jednotlivých žácích (nikoliv jen souhrnné počty) postihující změny v časovém rozmezí zpravidla rok zpět (nikoliv jen stav k tzv. rozhodnému datu).

Formou projekce z počítače dále představíme (dle zájmu účastníků) práci s klasifikací, vedení průběžné absence, informační modul pro rodiče, rozvrh, suplování apod.

Podstatný časový prostor bude věnován dotazům, připomínkám a námětům.

Nejde o školení, účastníci nemají k dispozici PC.

informace a přihlášky: (do 18.4.) Mgr. Milan Pěchouček, (pechoucek@spse.pilsedu.cz)


Seminář pro uživatele Plzeň

čas: 26. 4. 2007 od 8:00 do 11:30

místo: VOŠ a SPŠE, Koterovská 85

Autoři programu na semináři seznámí účastníky s novinkami, které vyplývají ze změn ve školském zákoně.
Školní matrika v počítači musí nově obsáhnout zejména všechny údaje, které se dále předávají formou elektronického sběru dat. V tomto roce probíhá sběr v plném rozsahu na VOŠ, pilotně na SŠ, v příštím školním roce se mají do projektu zapojit všechny SŠ a pilotně ZŠ.
Výraznou změnou oproti stávajícím statistickým výkazům ÚIV je přitom skutečnost, že jsou předávány záznamy o jednotlivých žácích (nikoliv jen souhrnné počty) postihující změny v časovém rozmezí zpravidla rok zpět (nikoliv jen stav k tzv. rozhodnému datu).

Formou projekce z počítače dále představíme (dle zájmu účastníků) práci s klasifikací, vedení průběžné absence, informační modul pro rodiče, rozvrh, suplování apod.

Podstatný časový prostor bude věnován dotazům, připomínkám a námětům.

Nejde o školení, účastníci nemají k dispozici PC.

informace a přihlášky: (do 18.4.) Mgr. Milan Pěchouček, (pechoucek@spse.pilsedu.cz)


Seminář pro uživatele Klatovy

čas: 25. 4. 2007 od 12:30 do 16:00

místo: VOŠ, OA a JŠ, Plánická 196

Autoři programu na semináři seznámí účastníky s novinkami, které vyplývají ze změn ve školském zákoně.
Školní matrika v počítači musí nově obsáhnout zejména všechny údaje, které se dále předávají formou elektronického sběru dat. V tomto roce probíhá sběr v plném rozsahu na VOŠ, pilotně na SŠ, v příštím školním roce se mají do projektu zapojit všechny SŠ a pilotně ZŠ.
Výraznou změnou oproti stávajícím statistickým výkazům ÚIV je přitom skutečnost, že jsou předávány záznamy o jednotlivých žácích (nikoliv jen souhrnné počty) postihující změny v časovém rozmezí zpravidla rok zpět (nikoliv jen stav k tzv. rozhodnému datu).

Formou projekce z počítače dále představíme (dle zájmu účastníků) práci s klasifikací, vedení průběžné absence, informační modul pro rodiče, rozvrh, suplování apod.

Podstatný časový prostor bude věnován dotazům, připomínkám a námětům.

Nejde o školení, účastníci nemají k dispozici PC.

informace a přihlášky: (do 18.4.) Mgr. Milan Pěchouček, (pechoucek@spse.pilsedu.cz)


Seminář pro uživatele Mladá Boleslav

čas: 4. 4. 2007 od 9:00 do 12:30

místo: 8.ZŠ, Václavkova 1040

Autoři programu na semináři seznámí účastníky s novinkami, které vyplývají ze změn ve školském zákoně.
Školní matrika v počítači musí nově obsáhnout zejména všechny údaje, které se dále předávají formou elektronického sběru dat. V tomto roce probíhá sběr v plném rozsahu na VOŠ, pilotně na SŠ, v příštím školním roce se mají do projektu zapojit všechny SŠ a pilotně ZŠ.
Výraznou změnou oproti stávajícím statistickým výkazům ÚIV je přitom skutečnost, že jsou předávány záznamy o jednotlivých žácích (nikoliv jen souhrnné počty) postihující změny v časovém rozmezí zpravidla rok zpět (nikoliv jen stav k tzv. rozhodnému datu).

Formou projekce z počítače dále představíme (dle zájmu účastníků) práci s klasifikací, vedení průběžné absence, informační modul pro rodiče, rozvrh, suplování apod.

Podstatný časový prostor bude věnován dotazům, připomínkám a námětům.

Nejde o školení, účastníci nemají k dispozici PC.

informace a přihlášky: Služba škole MB, tel: 326 334 547-9, simek@sskolemb.cz


Seminář pro uživatele Ústí nad Labem

čas: 3. 4. od 12:30 do 16:00

místo: Obchodní akademie, ul. Národního odboje 17

Autoři programu na semináři seznámí účastníky s novinkami, které vyplývají ze změn ve školském zákoně.
Školní matrika v počítači musí nově obsáhnout zejména všechny údaje, které se dále předávají formou elektronického sběru dat. V tomto roce probíhá sběr v plném rozsahu na VOŠ, pilotně na SŠ, v příštím školním roce se mají do projektu zapojit všechny SŠ a pilotně ZŠ.
Výraznou změnou oproti stávajícím statistickým výkazům ÚIV je přitom skutečnost, že jsou předávány záznamy o jednotlivých žácích (nikoliv jen souhrnné počty) postihující změny v časovém rozmezí zpravidla rok zpět (nikoliv jen stav k tzv. rozhodnému datu).

Formou projekce z počítače dále představíme (dle zájmu účastníků) práci s klasifikací, vedení průběžné absence, informační modul pro rodiče, rozvrh, suplování apod.

Podstatný časový prostor bude věnován dotazům, připomínkám a námětům.

Nejde o školení, účastníci nemají k dispozici PC.

informace a přihlášky: Služba škole MB, tel: 326 334 547-9, simek@sskolemb.cz


Školení


Bakaláři pro začátečníky a mírně pokročilé (obsah)

půldenní kurzy zaměřené na Evidenci:
* Praha 26. 11. 2008 15:00-19:00 , lektor: P.Herold
* Praha 5. 11. 2008 15:00-19:00 , lektor: P.Herold
* Bystřice nad Pernštejnem 23. 10. 2008 14:00-18:00 , lektor: I.Solař
...nenaplněno... Jičín 22. 10. 2008 15:30-19:30 , lektor: P.Pavelka
* Vsetín 20. 10. 2008 8:00-12:00 , lektor: J.Geřábek
...nenaplněno... Pardubice 14. 10. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Geřábek
...nenaplněno... Hradec Králové 8. 10. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Geřábek
* Brno 5. 6. 2008 (pro MŠ) 13:00-17:00 , lektor: F.Novák

podrobnější kurzy (dvoudenní):
...nenaplněno... Ostrava 28. 11. 2008 15:30-20:30 a 29. 11. 8-15, lektor: J.Kučera
* Mladá Boleslav 17. 10. 2008 15-21 a 18. 10. 8-14, lektor: F.Zouhar
...nenaplněno... Liberec 10. 10. 2008 16-21 a 11. 10. 8:30-15, lektor: P. Pavelka
...nenaplněno... Pardubice 13. 6. 2008 14-20 a 14. 6. 8-14, lektor: J.Geřábek
* Praha 18. 4. 2008 8:15-10:15 , lektor: P.Hamáček
* Praha 4. 4. 2008 15-20 a 5. 4. 8:30-15, lektor: P.Herold
...nenaplněno... Most 4. 4. 2008 15-21 a 5. 4. 8:30-14:30, lektor: J.Vrtiška
...nenaplněno... Brno 28. 3. 2008 13-20 a 29. 3. 8:30-13:30, lektor: F.Novák
...nenaplněno... Ostrava 14. 3. 2008 14-20 a 15. 3. 8-14, lektor: L.Smutný
...nenaplněno... Prostějov 7. 3. 2008 13-19 a 8. 3. 8-14, lektor: R.Halaš
* Liberec 29. 2. 2008 16-21 a 1. 3. 8:30-15:30, lektor: P.Pavelka
...nenaplněno... Pardubice 22. 2. 2008 14-20 a 23. 2. 8-14, lektor: J.Geřábek
...nenaplněno... Mladá Boleslav 22. 2. 2008 15-21 a 23. 2. 8-15, lektor: F.Zouhar


Správa systému Bakaláři (obsah)

* Mladá Boleslav 28. 11. 2008 15-21 a 29. 11. 8-14, lektor: F.Zouhar
...nenaplněno... Liberec 7. 11. 2008 16-21 a 8. 11. 8:30-15, lektor: P. Pavelka
* Praha 17. 10. 2008 16-21 a 18. 10. 8:30-15:30, lektor: P. Pavelka
...nenaplněno... Liberec 16. 5. 2008 16-21 a 17. 5. 8:30-15, lektor: P. Pavelka
* Pardubice 6. 5. 2008 14-19(I.) a 13. 5. 14-19(II.), lektor: J.Geřábek
* Brno 28. 4. 2008 13-19(1.část) a 12. 5. 13-19(2.část), lektor: F.Novák
...nenaplněno... Pardubice 25. 4. 2008 14-20 a 26. 4. 8-14, lektor: J.Geřábek
...nenaplněno... Mladá Boleslav 11. 4. 2008 15-21 a 12. 4. 8-14, lektor: F.Zouhar
...nenaplněno... Brno 11. 4. 2008 13-20 a 12. 4. 8:30-13:30, lektor: F.Novák
* Prostějov 11. 4. 2008 13-19 a 12. 4. 8-14, lektor: R.Halaš
...nenaplněno... Ostrava 11. 4. 2008 14-20 a 12. 4. 8-14, lektor: L.Smutný
...nenaplněno... Ostrava 4. 4. 2008 15-20 a 5. 4. 8-15, lektor: J.Kučera
...nenaplněno... Hradec Králové 28. 3. 2008 16-21 a 29. 3. 8:30-15, lektor: P.Pavelka
* Praha 14. 3. 2008 16-21 a 15. 3. 8:30-15:30, lektor: P. Pavelka
* Praha 7. 12. 2007 16-21 a 8. 12. 8:30-15:30, lektor: P. Pavelka
* Ostrava 7. 12. 2007 13-19 a 8. 12. 8-14, lektor: L.Smutný

Pro vedení školy (obsah)

...nenaplněno... Hradec Králové 30. 5. 2008 14-20 a 31. 5. 8-14, lektor: J.Geřábek
...nenaplněno... Praha 23. 5. 2008 16-21 a 24. 5. 8:30-15:30, lektor: P. Pavelka
* Mladá Boleslav 7. 12. 2007 15-21:30 a 8. 12. 8-14:30, lektor: F.Zouhar

Nový školní rok (obsah)

...nenaplněno... Most 19. 6. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Vrtiška
...nenaplněno... Hradec Králové 18. 6. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Geřábek
* Brno 18. 6. 2008 13:00-17:00 , lektor: F.Novák
* Ostrava 18. 6. 2008 16:00-20:00 , lektor: L.Smutný
...nenaplněno... Česká Lípa 17. 6. 2008 14:00-18:00 , lektor: V.Vorlová
...nenaplněno... Ústí nad Labem 11. 6. 2008 15:00-19:00 , lektor: J.Vrtiška


Školní matrika, klasifikace, sestavy (obsah, též v prostorách vlastní školy)

* České Budějovice 21. 11. 2008 9:00-13:00, lektor:F.Lonsmín
* České Budějovice 7. 11. 2008 9:00-13:00, lektor:F.Lonsmín
* České Budějovice 10. 4. 2008 9:00-13:00, lektor:F.Lonsmín

Školní matrika, klasifikace, sestavy (podrobněji) (obsah)

* Plzeň cyklus 1., 8. a 22. 10. 2008 14:15-18:15 lektor: J. Kubeš

Školní matrika, elektronický sběr dat (obsah)

Praha 3. 12. 2008 15:00-19:00 , lektor: P.Herold
...nenaplněno... Hradec Králové 3. 12. 2008 14-18 , lektor: J.Geřábek (Malá Evidence)
...nenaplněno... Vsetín 20. 11. 2008 15:00-19:00 , lektor: L.Smutný
* Plzeň 14. 11. 2008 14:30-18:30 , lektor: J.Kubeš
* Praha 13. 11. 2008 15:00-19:00 , lektor: P.Herold
* Liberec 13. 11. 16:00-20:00 , lektor: P.Pavelka
* Jihlava 13. 11. 2008 14:00-18:00 , lektor: I.Solař
* Praha 6. 11. 2008 15:00-19:00 , lektor: P.Herold
* Hradec Králové 5. 11. 2008 14-18 , lektor: J.Geřábek (Malá Evidence)
...nenaplněno... Jičín 5. 11. 2008 15:30-19:30 , lektor: P.Pavelka
* Šumperk 5. 11. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Kučera
* Brno 31. 10. 2008 13:00-18:00 , lektor: F.Novák (Malá Evidence)
...nenaplněno... Prostějov 31. 10. 2008 13:00-17:00 , lektor: R.Halaš
* Ostrava 30. 10. 2008 16:00-20:00 , lektor: L.Smutný
* Plzeň 24. 10. 2008 14:30-18:30 , lektor: J.Kubeš
...nenaplněno... Pardubice 23. 10. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Geřábek (Malá Evidence)
* Ostrava 23. 10. 2008 16:00-20:00 , lektor: L.Smutný
* Praha 22. 10. 2008 15:00-19:00 , lektor: P.Herold
...nenaplněno... Brno 22. 10. 2008 14:00-18:00 , lektor: F.Novák
* Pardubice 22. 10. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Geřábek
* Šumperk 22. 10. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Kučera
* Prostějov 21. 10. 2008 14:00-18:00 , lektor: R.Halaš
* Prostějov 20. 10. 2008 14:00-18:00 , lektor: R.Halaš
* Vsetín 20. 10. 2008 13:00-17:00 , lektor: J.Geřábek
* Jihlava 16. 10. 2008 14:00-18:00 , lektor: I.Solař
* Praha 15. 10. 2008 15:00-19:00 , lektor: P.Herold
* Hradec Králové 15. 10. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Geřábek
* Náchod 13. 10. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Geřábek
* Plzeň 10. 10. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Kubeš
* Praha 8. 10. 2008 15:00-19:00 , lektor: P.Herold
* Pardubice 7. 10. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Geřábek
* Zlín 7. 10. 2008 14:00-18:00 , lektor: L.Pajtina
* Prostějov 6. 10. 2008 14:00-18:00 , lektor: R.Halaš
* Jihlava 3. 10. 2008 13:00-17:00 , lektor: I.Solař
...nenaplněno... Kyjov 3. 10. 2008 12:00-16:00 , lektor: H.Bednaříková
* Praha 2. 10. 2008 15:00-19:00 , lektor: P.Herold
* Most 2. 10. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Vrtiška
* Žďár nad Sázavou 2. 10. 2008 14:00-18:00 , lektor: I.Solař
* Praha 1. 10. 2008 15:00-19:00 , lektor: F.Zouhar
* Ústí nad Labem 1. 10. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Vrtiška
* Hradec Králové 1. 10. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Geřábek
* Litomyšl 30. 9. 2008 14:00-18:00 , lektor: D.Janata
* Prostějov 30. 9. 2008 14:00-18:00 , lektor: R.Halaš
* Kyjov 30. 9. 2008 13:00-17:00 , lektor: H.Bednaříková
* Ostrava 29. 9. 2008 16:00-20:00 , lektor: L.Smutný
* Zlín 29. 9. 2008 14:30-18:30 , lektor: L.Pajtina
* Plzeň 26. 9. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Kubeš
* Ústí nad Labem 25. 9. 2008 15:00-19:00 , lektor: J.Vrtiška
* Žďár nad Sázavou 25. 9. 2008 14:00-18:00 , lektor: I.Solař
* Praha 24. 9. 2008 15:00-19:00 , lektor: P.Herold
* Plzeň 24. 9. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Kubeš
* Karlovy Vary 24. 9. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Vrtiška
* Jičín 24. 9. 2008 15:30-19:30 , lektor: P.Pavelka
* Hradec Králové 24. 9. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Geřábek
* Brno 24. 9. 2008 13:30-17:30 , lektor: F.Novák
* Vyškov 24. 9. 2008 14:00-18:00 , lektor: L.Pajtina
* Ostrava 24. 9. 2008 15:00-19:00 , lektor: J.Kučera
* Mladá Boleslav 22. 9. 2008 14:00-18:00 , lektor: F.Zouhar
* Zlín 22. 9. 2008 14:30-18:30 , lektor: L.Pajtina
* Most 18. 9. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Vrtiška
* Varnsdorf 18. 9. 2008 14:30-18:30 , lektor: L.Bílek
* Ostrava 18. 9. 2008 16:00-20:00 , lektor: L.Smutný
* Praha 17. 9. 2008 15:00-19:00 , lektor: P.Herold
* Hradec Králové 17. 9. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Geřábek
* Brno 17. 9. 2008 13:30-17:30 , lektor: F.Novák
* Liberec 16. 9. 2008 16:00-20:00 , lektor: P.Pavelka
* Pardubice 16. 9. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Geřábek
* Litomyšl 16. 9. 2008 14:00-18:00 , lektor: D.Janata
* Ostrava 16. 9. 2008 16:00-20:00 , lektor: L.Smutný
* Bystřice nad Pernštejnem 11. 9. 2008 14:00-18:00 , lektor: I.Solař
* Pardubice 10. 9. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Geřábek
* Mladá Boleslav 8. 9. 2008 14:00-18:00 , lektor: F.Zouhar
* Náchod 8. 9. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Geřábek
* Brno 4. 6. 2008 13:00-17:00 , lektor: F.Novák
* Hradec Králové 4. 6. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Geřábek
* Česká Lípa 27. 5. 2008 14:00-18:00 , lektor: V.Vorlová
* Praha 21. 5. 2008 15:00-19:00 , lektor: P.Herold
* Karlovy Vary 15. 5. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Vrtiška
...nenaplněno... Varnsdorf 15. 5. 2008 14:30-18:30 , lektor: L.Bílek
* Praha 14. 5. 2008 15:00-19:00 , lektor: P.Herold
...nenaplněno... Most 14. 5. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Vrtiška
* Ostrava 14. 5. 2008 16:00-20:00 , lektor: L.Smutný
* Pardubice 29. 4. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Geřábek
* Praha 23. 4. 2008 15:00-19:00 , lektor: P.Herold
...nenaplněno... Litomyšl 21. 4. 2008 14:00-18:00 , lektor: D.Janata (+ novinky 0708)
* Praha 18. 4. 2008 8:15-15:30 , lektor: A.Beneš
* Praha 16. 4. 2008 15:00-19:00 , lektor: P.Herold
* Velké Meziříčí 14. 4. 2008 14:00-18:00 , lektor: V.Sysel
* Náchod 2. 4. 2008 13:30-17:30 , lektor: J.Geřábek
* Brno 2. 4. 2008 13:00-17:00 , lektor: F.Novák
* Ústí nad Labem 26. 3. 2008 15:00-19:00 , lektor: J.Vrtiška
* Hradec Králové 26. 3. 2008 13:30-17:30 , lektor: J.Geřábek
* Prostějov 25. 3. 2008 14:00-18:00 , lektor: R.Halaš
...nenaplněno... Ostrava 19. 3. 2008 16:00-20:00 , lektor: J.Kučera
...nenaplněno... Plzeň 14. 3. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Kubeš
...nenaplněno... Ostrava 13. 3. 2008 16:00-20:00 , lektor: L.Smutný
* Mladá Boleslav 12. 3. 2008 14:00-18:00 , lektor: F.Zouhar
* Most 12. 3. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Vrtiška
* Pardubice 10. 3. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Geřábek
...nenaplněno... Liberec 12. 2. 2008 16:00-20:00 , lektor: P.Pavelka

Zpracování dat žáků ve školní matrice pro třídní (obsah, též v prostorách vlastní školy)


Tvorba aplikací, tiskových sestav, grafů apod. (obsah)

...nenaplněno... Hradec Králové 11. 4. 2008 14-20 a 12. 4. 8-14, lektor: J.Geřábek

Základy tvorby tiskových sestav (obsah)

České Budějovice 2. 12. 2008 9:00-13:00, lektor:F.Lonsmín
* České Budějovice 29. 5. 2008 9:00-13:00, lektor:F.Lonsmín
...nenaplněno... Mladá Boleslav 9. 4. 2008 14:00-18:00 , lektor: F.Zouhar
* Brno 9. 4. 2008 13:00-17:00 , lektor: F.Novák
* Praha 26. 3. 2008 15:00-19:00 , lektor: F.Zouhar
...nenaplněno... Pardubice 18. 3. 2008 14:00-18:00 a , lektor: J.Geřábek
...nenaplněno... Litomyšl 10. 3. 2008 14:00-18:00 , lektor: D.Janata


Klasifikace, vysvědčení (obsah, též v prostorách vlastní školy)

* Karlovy Vary 12. 6. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Vrtiška
...nenaplněno... Varnsdorf 12. 6. 2008 14:30-18:30 , lektor: L.Bílek
* Praha 11. 6. 2008 15:00-19:00 , lektor: P.Herold
...nenaplněno... Pardubice 11. 6. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Geřábek
...nenaplněno... Brno 11. 6. 2008 13:00-17:00 , lektor: F.Novák
* Ostrava 4. 6. 2008 16:00-20:00 , lektor: L.Smutný
...nenaplněno... Varnsdorf 29. 5. 2008 14:30-18:30 , lektor: L.Bílek
...nenaplněno... Mladá Boleslav 14. 5. 2008 14:00-18:00 , lektor: F.Zouhar
...nenaplněno... Litomyšl 5. 5. 2008 14:00-18:00 , lektor: D.Janata
...nenaplněno... Ústí nad Labem 9. 4. 2008 15:00-19:00 , lektor: J.Vrtiška
...nenaplněno... Most 27. 3. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Vrtiška
...nenaplněno... Ostrava 26. 3. 2008 15:00-19:00 , lektor: J.Kučera


Úvazky, rozvrh, suplování (výkazy pracovní doby, plán akcí, třídní kniha) (obsah)

...nenaplněno... Pardubice 19. 11. 2008 14-18 a 27. 11. 14-18, lektor: J.Geřábek
* Praha 21. 11. 2008 16-21 a 22. 11. 8:30-15:30, lektor: P. Pavelka
* České Budějovice 11. 11. 2008 9:00-13:00, lektor:F.Lonsmín
* Mladá Boleslav 6. 6. 2008 15-21 a 7. 6. 8-14, lektor: F.Zouhar
...nenaplněno... Praha 30. 5. 2008 16-21 a 31. 5. 8:30-15:30, lektor: P. Pavelka
* Ostrava 30. 5. 2008 14-20 a 31. 5. 8-14, lektor: L.Smutný
* Brno 23. 5. 2008 12:30-18:30(I), 6. 6. 12:30-18:30(II), lektor: F.Novák
...nenaplněno... Most 16. 5. 2008 15-21 a 17. 5. 8:30-14:30, lektor: J.Vrtiška
* Prostějov 16. 5. 2008 13-20 a 17. 5. 8-13, lektor: R.Halaš
...nenaplněno... Jihlava 25. 4. 2008 16-21 a 26. 4. 8-15, lektor: P.Pavelka
* České Budějovice 24. 4. 2008 9:00-13:00, lektor:F.Lonsmín
* Praha 18. 4. 2008 10:30-15:30 , lektor: P.Hamáček
* Praha 18. 4. 2008 8:15-15:30 , lektor: L.Jelínek
* Praha 18. 4. 2008 16-21 a 19. 4. 8:30-15:30, lektor: P.Pavelka
...nenaplněno... Plzeň 18. 4. 2008 13:30-18:30 a 19. 4. 8-15, lektor: J.Kubeš
* Pardubice 27. 2. 2008 14-19 a 12. 3. 14-19, lektor: J.Geřábek
* Ostrava 14. 12. 2007 15-20 a 15. 12. 8-15, lektor: L.Smutný

Příprava podkladů pro tvorbu rozvrhu hodin (obsah)

* Pardubice 27. 5. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Geřábek


Přijímací zkoušky, inventář, knihovna, rozpis maturit atd. (dle upřesnění) (obsah)

...nenaplněno... Mladá Boleslav 8. 10. 2008 14:00-18:00 , lektor: F.Zouhar (Inv.Kn...)
...nenaplněno... Velké Meziříčí 8. 4. 2008 14:00-18:00 , lektor: V.Sysel (Př.Inv.Kn)
...nenaplněno... Litomyšl 7. 4. 2008 14:00-18:00 , lektor: D.Janata (Př.Inv.Kn)
...nenaplněno... Plzeň 4. 4. 2008 14:00-18:00 a , lektor: J.Kubeš (Př.Mat)
...nenaplněno... Pardubice 4. 4. 2008 14:00-18:00 a , lektor: J.Geřábek (Matur)
...nenaplněno... Ostrava 3. 4. 2008 16:00-20:00 , lektor: L.Smutný (Matur)
* Praha 2. 4. 2008 15:00-19:00 , lektor: P.Herold (Př.Mat)
...nenaplněno... České Budějovice 27. 3. 2008 9.00-13.00, lektor: F.Lonsmin (Př.Kn.Mat)
...nenaplněno... Plzeň 21. 3. 2008 16:00-20:00 , lektor: J.Kubeš (Př.Inv.Kn)
...nenaplněno... Ostrava 20. 3. 2008 9:00-13:00 , lektor: L.Smutný (Př.Inv.Kn)
...nenaplněno... Mladá Boleslav 19. 3. 2008 14:00-18:00 , lektor: F.Zouhar (Př.Inv.Kn)
...nenaplněno... Liberec 18. 3. 2008 16:00-20:00 , lektor: P.Pavelka (Př.Inv.Kn)
* Praha 5. 3. 2008 15:00-19:00 , lektor: F.Zouhar (Matur)
...nenaplněno... Brno 28. 2. 2008 14:00-18:00 , lektor: F.Novák (Přij)
...nenaplněno... Prostějov 27. 2. 2008 14:00-18:00 , lektor: R.Halaš Př.Mat
* Brno 26. 2. 2008 14:00-18:00 , lektor: F.Novák (Přij)
* Pardubice 6. 2. 2008 14:00-18:00 , lektor: J.Geřábek (Př.Inv.Kn)


Webové aplikace - informace pro rodiče, zápis známek přes web (obsah)

* Mladá Boleslav 11. 6. 2008 14:00-17:00 , lektor: F.Zouhar
* Praha 18. 4. 2008 10:30-12:30 , lektor: A.Beneš


Třídní kniha (obsah)

...nenaplněno... České Budějovice 12. 6. 2008 9:00-13:00, lektor:F.Lonsmin
...nenaplněno... Praha 28. 5. 2008 15:00-18:00 , lektor: P.Herold
...nenaplněno... Mladá Boleslav 28. 5. 2008 14:00-17:00 , lektor: F.Zouhar
...nenaplněno... Most 17. 4. 2008 14:00-17:00 , lektor: J.Vrtiška
...nenaplněno... Ústí nad Labem 16. 4. 2008 15:00-18:00 , lektor: J.Vrtiška
...nenaplněno... Ostrava 12. 3. 2008 15:00-18:00 , lektor: J.Kučera
...nenaplněno... Hradec Králové 25. 2. 2008 14:00-17:00 , lektor: J.Gerabek


Novinky aktuální verze (Třídní kniha, Webové aplikace) (obsah)

...nenaplněno... Jičín 3. 12. 2008 15:30-19:30 , lektor: P.Pavelka
...nenaplněno... Liberec 26. 11. 2008 16:00-20:00 , lektor: P.Pavelka
...nenaplněno... Litomyšl 21. 4. 2008 14:00-18:00 , lektor: D.Janata (+ matrika)
...nenaplněno... Praha 9. 4. 2008 15:00-19:00 , lektor: P.Herold
* Mladá Boleslav 13. 2. 2008 14:00-18:00 , lektor: F.Zouhar
...nenaplněno... Liberec 22. 1. 2008 16:00-20:00 , lektor: P.Pavelka


Školení na objednávku


Praha

téma: evidence žáků v programu Bakaláři pro učitele, zájemci se mohou hlásit u: Mgr.Hamáčka


Praha a okolí

téma: dle individuální potřeby školy, zájemci se mohou hlásit u: Barda SW HW s.r.o.


Beroun, Rakovník a okolí

téma: dle individuální potřeby školy, zájemci se mohou hlásit u: Mgr.Herolda


Mladá Boleslav - střední, severní a východní Čechy

téma: pro třídní učitele a ostatní pedagogické pracovníky (doplňování dat, klasifikace, seznamy, reporty atd.) – vhodné pro kolektivy škol, zájemci se mohou hlásit u F.Zouhara


Plzeň a okolí

téma: dle individuální potřeby školy, zájemci se mohou hlásit u: PaeDr.Kubeše, M.Pěchoučka


České Budějovice a okolí

téma: dle individuální potřeby školy, zájemci se mohou hlásit u: PaeDr.Lonsmína


Most a okolí

téma: dle individuální potřeby školy, zájemci se mohou hlásit u: Ing. Vrtišky


Česká Lípa a okolí

téma: dle individuální potřeby školy, zájemci se mohou hlásit u: Mgr.Vorlové


Lomnice nad Popelkou - východní, severní a střední Čechy

téma: dle individuální potřeby školy, zájemci se mohou hlásit u: PaeDr.Pavelky


Pardubice - východní, střední a severní Čechy

téma: dle individuální potřeby školy, zájemci se mohou hlásit u: Mgr.Geřábka


Brno a okolí

téma: dle individuální potřeby školy, zájemci se mohou hlásit u: RNDr.Nováka


Velké Meziříčí a okolí

téma: dle individuální potřeby školy, zájemci se mohou hlásit u: Ing.Sysla


Olomouc, Prostějov a okolí

téma: dle individuální potřeby školy, zájemci se mohou hlásit u: RNDr.Ing.Halaše


Ostrava a okolí

téma: dle individuální potřeby školy, zájemci se mohou hlásit u: Ing.Čermáka


Vzdělávací akce akreditované MŠMT v rámci DVPP:

I. Vedení školní agendy v systému BAKALÁŘI
II. Správa systému BAKALÁŘI
III. Zpracování dat žáků ve školní matrice systému BAKALÁŘI
IV. Správa dat školní matriky v systému BAKALÁŘI
V. Klasifikace v systému BAKALÁŘI
VI. Příprava podkladů pro tvorbu rozvrhu hodin v systému BAKALÁŘI
VII. Rozvrh hodin, suplování, plán akcí školy v systému BAKALÁŘI
VIII. Přijímací zkoušky, rozpis maturitních zkoušek v systému BAKALÁŘI
IX. Databáze v BAKALÁŘI (inventář, knihovna, evidence úrazů atd.)
X. Webové aplikace v systému BAKALÁŘI (informační modul pro rodiče atd.)

Uvedené vzdělávací akce jsou akreditovány MŠMT v rámci DVPP pod č.j. 34 738/2005-25-415 pro vzdělávací instituci BAKALÁŘI software s.r.o. ).
Forma prezenční (I. přednáška, II.-X. kurzy s procvičováním dílčích partií na PC).
Zájemci o konkrétní akce se mohou obrátit na autorizované spolupracovníky Bakalářů, kteří požadované kurzy pořádají v regionech.

Přehled témat akreditovaných kurzů společnosti BAKALÁŘI software s.r.o.
(pořadové číslo I. až X.):

I. Vedení školní agendy v systému BAKALÁŘI
základní informace o evidenci žáků (osobní údaje, klasifikace, výchovná opatření, tisk vysvědčení), o rozvrhu, suplování a plánu akcí školy, o poskytování informací rodičům a o dalších možnostech počítačového zpracování školní agendy (přijímací řízení, třídní kniha, knihovna, inventarizace, rozpis maturitních zkoušek)
určeno zájemcům o využití počítačového zpracování školní agendy (ředitelům škol, jejich zástupcům, ICT pracovníkům)

II. Správa systému BAKALÁŘI
instalace a správa programu, nastavení přístupových práv pro jednotlivé skupiny uživatelů (učitele, třídní učitele, vedení školy, rodiče atd.), aktualizace systému, zálohování dat, tiskové sestavy (modifikace, použití), příprava klasifikace, tisk vysvědčení
určeno ICT  pracovníkům, správcům systému Bakaláři

III. Zpracování dat žáků ve školní matrice systému BAKALÁŘI
zápis nových žáků, změny (opakování ročníku, přerušení studia apod.), evidence údajů, vyhledávání informací, tisk sestav (seznamy žáků, katalogové listy, zasedací pořádky atd.)
určeno třídním učitelům, začínajícím uživatelům programu

IV. Správa dat školní matriky v systému BAKALÁŘI
evidence údajů ve školní matrice (osobní data žáků, studijní obory, vzdělávací programy, vyučované předměty apod.), změny ve stavu žáků, kontroly vyplnění údajů, porovnání aktuálního stavu dat se zálohou, sběr dat pro centrální instituce
určeno ředitelům škol a jejich zástupcům, začínajícím uživatelům programu

V. Klasifikace v systému BAKALÁŘI
zápis průběžné a pololetní klasifikace žáků, zápis výchovných opatření, opravné zkoušky, tisk sestav s klasifikačními údaji (přehledy prospěchu, katalogové listy, vysvědčení)
určeno všem učitelům, začínajícím uživatelům programu

VI. Příprava podkladů pro tvorbu rozvrhu hodin v systému BAKALÁŘI
příprava učebních plánů tříd, úvazků a dalších podkladů pro rozvrh, základní informace o modulu pro rozvrh hodin, tiskové sestavy
určeno ředitelům škol a jejich zástupcům, začínajícím uživatelům programu

VII. Rozvrh hodin, suplování, plán akcí školy v systému BAKALÁŘI
tvorba rozvrhu hodin (princip automatického generování, nastavení parametrů pro dosažení optimálního rozvržení hodin), suplování a výkazy údajů o pracovní době a přespočetných hodinách, plánování akcí školy, výstupní sestavy rozvrhu, suplování a plánu akcí
určeno ředitelům škol a jejich zástupcům, začínajícím uživatelům programu

VIII. Přijímací zkoušky, rozpis maturitních zkoušek v systému BAKALÁŘI
zápis uchazečů, nastavení kritérií a vyhodnocení přijímacích zkoušek, rozpis maturitních resp. závěrečných zkoušek
určeno ředitelům středních škol a jejich zástupcům, začínajícím uživatelům programu

IX. Databáze v BAKALÁŘI (inventář, knihovna, evidence úrazů atd.)
evidence inventáře, půjčovací systém knihovna, tvorba a použití vlastních databázových aplikací
určeno správcům sbírek, školním knihovníkům apod., začínajícím uživatelům programu

X. Webové aplikace v systému BAKALÁŘI (informační modul pro rodiče atd.)
vzdálený přístup k datům, způsoby zabezpečení (SQL server), zprovoznění webových aplikací, zápis známek po internetu, informační modul pro rodiče
určeno ICT  pracovníkům, správcům systému Bakaláři

 

Poskytujeme odbornou garanci vzdělávacím institucím (školícím střediskům, pedagogickým centrům apod.) pro akreditaci akcí podobného obsahu a rozsahu.

Obsah kurzů pořádaných dalšími vzdělávacími zařízeními:

Bakaláři pro začátečníky a mírně pokročilé
(12 hod, určeno ředitelům škol, jejich zástupcům, ICT pracovníkům a dalším)
základní seznámení s jednotlivými moduly a jejich praktické použití
evidence žáků: doplňování dat, třídění, filtry, seznamy, základy vytváření sestav, klasifikační statistiky, statistické výkazy, zápis známek, tisky vysvědčení, katalogové listy aj.
společné prostředí: doplňování dat, tvorba úvazků a sestavy pro tisk, učební plány tříd, kontrola zadaných dat
rozvrh: nastavení a základní principy práce s programem, kontrolní utility, generování rozvrhu
suplování a výkazy pracovní doby
plán akcí: doplňování dat, tiskové sestav
grafické výstupy klasifikačních dat
tematické plány
aplikace: knihovna, majetek, zápis do 1.ročníku ZŠ a přijímací řízení SŠ
další aplikace: pracovní dohody, pokladna, jednací protokol, úrazy aj.
tvorba vlastních aplikací
zálohování dat

Pro správce systému Bakaláři
(12 hod, určeno ICT pracovníkům)
seznámení s jednotlivými moduly, jejich propojení, adresáře v Evidenci
nová verze Bakalářů 06/07
nastavení programů Bakaláři v síti, aktualizace z www
přístupová práva pro uživatele, nastavení parametrů systému
filtry, řazení dat, úprava ini souborů a setupu
reporty a jejich vytváření, základní funkce
změna struktury souborů
tvorba a úprava obrazovek v Evidenci
aplikace a základy vytváření vlastních aplikací
archivace dat
ukládání dat rozvrhu, plánu akcí a suplování na web školy
posílání SMS a e-mail
přístup rodičů k databázi

Průřez hlavními moduly systému Bakaláři
(18 hod, určeno ředitelům škol, jejich zástupcům, ICT pracovníkům a dalším)
seznámení s jednotlivými moduly, vazby mezi nimi
evidence žáků: zápis dat, tiskové výstupy, kontrolní utility, školní matrika
společné prostředí: principy tvorby úvazků, učebních plánů a sestavy
parametry systému Bakaláři: základy nastavení uživatelských práv
knihovna, evidence majetku
zápis do 1. ročníku, přijímací řízení
další aplikace a základy tvorby vlastních aplikací
rozvrh a generátor rozvrhu, zastupování a vyhodnocení suplování, plán akcí
tematické plány
třídní kniha, informace pro rodiče, posílání e-mail a SMS
aktualizace z www, archivace a obnovení dat ze zálohy

Bakaláři pro vedoucí pracovníky
(12 hod, určeno ředitelům škol, jejich zástupcům)
evidence žáků, školní matrika a tiskové sestavy (povinná školní dokumentace dle školského zákona)
klasifikace žáků a grafické výstupy
výstupy pro VZP
personalistika (pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dotazník zaměstnance, strukturované poznámky, ukončení pracovního poměru ...) v souladu s poslední verzí zákoníku práce
statistické výkazy a plánování rozpočtu na mzdy, sledování čerpání rozpočtu na mzdy
přijímací řízení na SŠ a zápis do 1. ročníku ZŠ - převod dat do evidence
základní principy sestavování rozvrhu v Bakalářích, zastupování a vyhodnocení pracovní doby a evidence docházky
knihovna, evidence majetku
plánování v Bakalářích
jak evidovat hospitace
tematické plány a jejich tvorba s přihlédnutím ke školnímu vzdělávacímu programu
třídní kniha v Bakalářích - evidence docházky žáků a její vyhodnocení
Bakaláři na webu pro rodiče a zaměstnance, vytváření anket
posílání e-mail a SMS rodičům a zaměstnancům
evidence úrazů žáků
správní řízení v Bakalářích
cestovní příkazy

Převedení dat do nového školního roku
(12 hod, určeno ředitelům škol, jejich zástupcům, ICT pracovníkům a dalším)
archivace a plánování archivace
brožury s pololetní a průběžnou klasifikací
tiskové sestavy před přechodem na nový školní rok
kdy provést přechod na nový školní rok
jak založit úvazky před přechodem na nový školní rok
převedení dat na nový školní rok
jak převést omylem vyřazeného žáka do evidence z absolventů
jak pracovat s absolventy a daty přecházejícího roku

Vedení školní matriky, klasifikace, vysvědčení, výstupní sestavy
(rozsah 4 hod, určeno učitelům)
práce s kartou žáka (vložení nového žáka, vkládání údajů, vyřazení žáka, úprava údajů, vkládání výchovných opatření,..
aktualizace předmětů pro zápis klasifikace, zápis známek do počítače, tisk výpisu vysvědčení, vysvědčení, tisk přehledů (klasifikace, přehled tříd, prospěch,...
sloupcové seznamy, použití vytvořených sestav

Vedení školní matriky, klasifikace, vysvědčení, výstupní sestavy
(rozsah 12 hod, určeno ředitelům škol, jejich zástupcům, učitelům)
nastavení programu, zavedení tříd, předmětů, učitelů,..
práce s kartou žáka (vložení nového žáka, vkládání údajů, vyřazení žáka, úprava údajů, vkládání výchovných opatření,..
aktualizace předmětů pro zápis klasifikace, zápis známek do počítače, tisk výpisu vysvědčení, vysvědčení, tisk přehledů (klasifikace, přehled tříd, prospěch,...
sloupcové seznamy, použití vytvořených sestav

Úvazky, rozvrh, suplování, výkazy pracovní doby
(rozsah 12 hod, určeno ředitelům škol, jejich zástupcům)
společné prostředí (zadání místností, budov, skupin žáků, tříd a předmětů)
tvorba učebních plánů a jejich využití při kontrole vytvořených úvazků
nastavení tvorby úvazků
vytváření úvazků
kontrolní utility
tisky sestav ve společném prostředí
rozvrh: nastavení a základní principy práce s programem
generátor rozvrhu: nastavení parametrů pro generátor
doplňující údaje v rozvrhu: dozory, blokování hodin
tiskové sestavy v rozvrhu
suplování: nastavení, vytváření suplování a tiskové sestavy
výkazy suplování: sestavy pracovních výkazů
archivace
případně stručné informace o souvisejících modulech:
Plán akcí školy
Třídní kniha

Úvazky, rozvrh, suplování, plán akcí
(rozsah 4 hod, určeno ředitelům škol, jejich zástupcům)
práce s úvazky, tvorba rozvrhu (nastavení parametrů, manuální a automatická tvorba rozvrhu)
suplování (vkládání chybějících tříd, vyučujících, obsazení učeben, tvorba suplování), přehledy suplování, práce s plánem akcí

Tvorba aplikací, tiskových sestav a grafů
(rozsah 12 hod, určeno ICT pracovníkům a dalším)
ukázky uživatelských aplikací
vytvoření vlastní aplikace (tabulka s daty, obrazovka, definování setup, filtry, řazení dat, číselníky, tiskové sestavy, nastavení uživatelských práv)
přehled nejčastěji používaných funkcí v Bakalářích a jejich využití
typ sestavy, záhlaví, tělo a zápatí sestavy
vkládání popisků, polí, čar, rámečků a obrázků
změna fontů, barva písma a barva podkladu
zarovnávání písma a další grafické úpravy
dialogové okno proměnné, index, filtr
nadpis a souhrn
seskupování dat
proměnné sestavy
vysvědčení - nastavení blanketu
štítky, adresy, popisky
grafické výstupy z evidence (klasifikační data, grafy z vyhodnocení zastupování, grafy z dotazů SQL)

Základy tvorby tiskových sestav
(rozsah 4 hod, určeno ICT pracovníkům a dalším)
Úprava sestav
Tvorba sestav

Hromadná korespondence (zápis, přijímací zkoušky, výchovná opatření atd.)
(rozsah 4 hod, určeno ředitelům škol, jejich zástupcům, ICT pracovníkům a dalším)
Filozofie nástroje hromadné korespondence (propojení MS Wordu s Bakaláři)
ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem
Tvorba šablon pro správní řízení s využitím tohoto nástroje v modulu Evidence, v Zápise do 1. roč. ZŠ, v Přijímacích zkouškách na SŠ
Tvorba šablon výchovných opatření v modulu Evidence a jejich grafická úprava
Tvorba šablon pamětních listů
Tvorba šablon diplomů, pochvalných uznání atd.
Volné téma – odpovědi na otázky, problémy s Bakaláři, připomínky, náměty
Kurz je vyučován v souladu s výše uvedenou normou ČSN 01 6910 z listopadu 2002

Třídní kniha
(rozsah 4 hod, určeno učitelům a ICT pracovníkům)
Zápis hodiny
Vedení průběžné absence

Novinky v aktuální verzi
(rozsah 4 hod, určeno ICT pracovníkům a dalším)
Změny v EVIDENCI a méně používané výstupy na školách
Bakaláři na webu (nástěnky, ankety, nastavení výstupů)
Třídní kniha (celkový přehled třídní knihy)