QR kódy na přihlášce na střední školu


Nově byla zapracována možnost tisku QR kódu na přihlášky na střední školu a jeho načtení ve střední škole do Přijímacího řízení, v roce 2017 toto však není povinnost.

Chtěli bychom středním školám usnadnit práci, což ovšem bez spolupráce základní školy není možné. Snažili jsme se základní školu příliš nezatížit a prosíme o využití možnosti QR kód na přihlášku vytisknout.

qr

Pokud základní škola chce umožnit načtení údajů o žákovi pomocí QR kódu vytištěného na přihlášce na střední školu, je vhodné ve Společném prostředí v dialogu Datové prostředí - Předměty určit výběrem ze seznamu hodnotu Vazba pro tisk přihlášky a u žáků i zákonných zástupců správně vyplnit (případně i ověřit v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí) jejich bydliště. Dále by při tisku přihlášky měla škola mít funkční připojení k Internetu. Samozřejmě i bez těchto kroků lze přihlášku s QR kódem vytisknout, ale údaje v něm nebudou úplné. Případně lze QR kód ze sestavy smazat a netisknout ho vůbec.


qr

Střední škola může údaje z QR kódu načíst v modulu Přijímací řízení přímo do Karty žáka. V letošním roce je načtení funkční jen v případě, že základní škola používá také systém Bakaláři. Pro načtení všech údajů z QR kódu je třeba mít připojení k Internetu, čtečku QR kódů nebo aplikaci v mobilním zařízení s možností uložení (například Barcode to PC: Wi-Fi scanner) načteného QR kódu do počítače.