Noví Bakaláři - rychlejší, modernější, užitečnější

Seznamte se s hlavními změnami, které chystáme pro školní rok 2015/2016.

Bakaláři jsou s vámi už 25 let. První verze vznikla v roce 1990. Od té doby se aplikace vyvíjely, rostly a získávaly důvěru nových uživatelů. Dnes je využívá přes 60 % základních a středních škol v ČR. Pro vás všechny, kdo s Bakaláři pracujete, máme dobrou zprávu. Ve školním roce 2015/2016 chystáme řadu změn, díky nimž bude vaše práce rychlejší, příjemnější a rozšíří se i o řadu nových možností.


Bakaláři jsou pořád Bakaláři - jenom fungují a vypadají lépe

Bakaláři se sice mění, nemění se ale žádná z důležitých věcí, na něž jste byli dosud zvyklí. Všechny aplikace a funkce zůstávají zachovány, většinu prvků najdete tam, kde jste je našli vždycky. Mění se jen dvě "drobnosti". Bakaláři zaprvé získali novou vizuální podobu, která se postupně bude rozšiřovat do všech modulů. A zadruhé jsme zapracovali jak na funkčnosti stávající aplikace, tak na vývoji dalších funkcí, takže s novými Bakaláři toho zvládnete víc v kratším čase a s menším úsilím.

Nová tvář Bakalářů

Noví Bakaláři mají nové logo a vůbec komplet nový vizuální styl. Chceme, aby se aplikace líbila také mladým lidem, ať už z řad novopečených kantorů, žáků, ale i rodičů. Mladší ročníky jsou přece jen zvyklé na úplně jiné grafické standardy a očekávají, že jim software bude nejen dobře sloužit, ale že bude také dobře vypadat.

Nová tvář Bakalářů
Nová tvář Bakalářů
Nová tvář Bakalářů
Grafické ztvárnění nových Bakalářů působí modernějším a vzdušnějším dojmem.

Nová webová aplikace - Dva kliky a dost!

Nový design získává také webová aplikace. A zdaleka nejde jen o vnější podobu, ačkoli i ta má svou důležitost. S příjemně vypadající aplikací se člověku přece jen vždycky pracuje lépe a práce ho víc baví. Důležitější jsou ale změny ve fungování a ovládání aplikace. Řídíme se zásadou "2 kliky a dost", tzn. že všechny důležité prvky a funkce jsou k dispozici maximálně na 2 kliknutí. Průchod všemi procesy jsme zjednodušili, odstranili zbytečné mezikroky a vtiskli uživatelské logice Bakalářů pevnější řád. Výsledek? S Bakaláři budete nyní pracovat rychleji než dřív.

Nová webová aplikace - Dva kliky a dost! V nové aplikaci se budete pohybovat ještě rychleji a bezpečněji než v té staré.

Webová aplikace, která se vám přizpůsobí. A to doslova

Další změnu ocení nejen mladí uživatelé, ale vůbec všichni ti, kdo budou s Bakaláři pracovat na různých zařízeních: PC, notebooku, tabletu či chytrém telefonu. Webová aplikace totiž nově kombinuje prvky adaptivního a responzivního designu, takže s ní snadno můžete pracovat na všech typech zařízení, bez ohledu na velikost monitoru či displeje.

Webová aplikace, která se vám přizpůsobí. A to doslova PC, tablet nebo mobil? Ve všech zařízeních jsou Bakaláři plně funkční.

Mobilní verze pro všechny učitele

Učitelé mají nyní k dispozici mobilní verzi Bakalářů pro Android, v průběhu školního roku pak chystáme aplikace také pro operační systémy iOS a WIN. A co to znamená? V podstatě všichni učitelé s chytrými telefony budou moci s Bakaláři pracovat prakticky kdekoli. Hodit se jim to může například přímo v hodinách, kdy daleko lépe udrží kontakt se třídou, neztratí koncentraci ani drahocenný čas.

Mobilní verze pro všechny učitele Bakaláři mají mobilní verzi pro Android, v průběhu školního roku přibude také aplikace pro iOS i WIN.

Cloudové řešení

Bude-li vám to víc vyhovovat, můžete nově využívat Bakaláře také v podobě cloudového řešení. Co to znamená? Aplikace nejsou nainstalovány na vašich počítačích, ale běží na našich serverech a vy se k nim připojujete pomocí internetu. Na stejném principu fungují třeba e-maily nebo aplikace Google Drive. A jaké to má výhody? Nezatěžujete vlastní výpočetní techniku, k aplikacím máte přístup z jakéhokoli počítače či zařízení (stačí být online), všechna data jsou u nás bezpečně uložena, takže o ně nemůžete přijít. Ideální hlavně pro menší školy, které se chtějí vyhnout masivním investicím do vlastního počítačového vybavení.

Cloudové řešení Cloudové aplikace jsou stále rozšířenější.

Integrace se softwarem pro správu personální a účetní agendy

Administrativní oddělení vaší školy ocení další novinku. Je jí integrace se softwarem pro správu personální a účetní agendy Vema. Tento program se mezi pedagogickými institucemi těší značné oblibě. Propojení obou systémů přinese školám snížení administrativní zátěže a úsporu času.

Integrace se softwarem pro správu personální a účetní agendy Integrace se systémem Vema vám zjednoduší administrativu.

Komunitní a portálové funkce

Těmito změnami ale naše plány s Bakaláři nekončí. Vážíme si toho, že náš software je zdaleka nejrozšířenějším nástrojem pro školní agendu v ČR a rádi bychom učitelům, žákům i rodičům nabídli ještě něco víc. Vyvíjíme proto další aplikace, které jim poskytnou možnost společně komunikovat a sdílet aktuální informace, zkušenosti, výukové materiály aj. Práce na těchto komunitních a portálových funkcích Bakalářů budou probíhat v příštích měsících.

Komunitní a portálové funkce Noví Bakaláři propojí svět učitelů, žáků i jejich rodičů.
Bakaláři logo
Bakaláři systém výhody
  • Evidence žáků a zaměstnanců,
  • školní matrika
Bakaláři systém výhody
  • Rozvrh hodin
Bakaláři systém výhody
  • Webová aplikace,
  • internetová žákovská knížka
Bakaláři systém výhody
  • Třídní kniha

Evidence zpracovává osobní data a klasifikaci žáků v konzistentním systému s průběžnými kontrolami správnosti a úplnosti. Přístup k datům lze vymezit přesně definovanými pravomocemi, např. možnost změny vybraných osobních dat třídními učiteli, zápis známek vyučujícími ve svých předmětech apod. Připraveny jsou stovky nejrůznějších výstupních sestav (uživatelsky modifikovatelných). Obsahují veškerou potřebnou pedagogickou dokumentaci (katalogové listy), tisk vysvědčení na většinu používaných blanketů (SEVT, OPTYS) a předávání údajů ze školní matriky pro MŠMT.

V modulu Bakalář mohou uživatelé definovat databázi s libovolnou strukturou a pracovat s ní pohodlně pomocí nabídek, analogicky jako v modulu pro evidenci žáků a zaměstnanců. Předdefinovány jsou struktury pro přijímací zkoušky resp. zápis do 1. ročníku ZŠ, inventarizaci, knihovnu, rozpočet školy, evidenci školských organizací a další.

Přijímací zkoušky, resp. zápis do 1. ročníku, řeší evidenci uchazečů, umožňuje zadat libovolná kritéria pro přijetí. Obsahuje tisky pozvánek, výsledkových listin, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Modul je propojen s evidencí žáků.

Knihovna obsahuje evidenci knih s možností načíst údaje o knižních titulech z Národní knihovny ČR, půjčovací systém s propojením na žáky a zaměstnance školy a vyhledávací systém.

Inventarizace je evidenční (nikoli účetní) program pro evidenci majetku. Obsahuje širokou škálu tiskových výstupů - inventury, seznamy dle místností atd. Ve spolupráci s firmou ICS umožňuje provádět inventury majetku čtečkami čárových kódů.

Grafické zpracovaní klasifikace umožňuje získat důležité informace o prospěchu žáků a tříd. Z grafů je například velmi dobře patrný vývoj prospěchu či zameškaných hodin během studia. Různá srovnání průměrů ve třídách, skupinách a předmětech mnohé napoví i o vyučujících.

Rozvrh hodin pomáhá tvůrci rozvrhu hlídat kolize, ukazuje prostor pro nasazení jednotlivých lístků, hledá možné výměny a přesuny hodin, to vše při současném pohledu do více rozvrhů (tříd, učitelů, místností). Samozřejmostí je dělení na libovolné skupiny (skládající se i z žáků více tříd) a práce ve více týdenních cyklech. Při generování jsou přednostně vyhledávány hodiny, jejichž nasazení by později mohlo dělat potíže. Nasazování může probíhat automaticky. Činnost generátoru lze sledovat, kdykoliv ji přerušit a nasazování ručně korigovat.

Suplování navazuje na plán akcí a rozpis maturit (načítají se odtud údaje o nepřítomnosti učitelů a tříd). Program nabízí vhodné učitele pro zastupování, hodiny lze také spojovat, rušit, vyměňovat, přesouvat. Údaje ze suplování jsou zobrazovány v internetové žákovské knížce, lze je vykázat (v přehledech odučených hodin za zvolené období), navazuje na ně třídní kniha.

Plán akcí školy umožňuje zadat veškeré akce školy (kulturní, sportovní, exkurze, projekty apod.). Údaje o akcích jsou žákům a rodičům zobrazovány v internetové žákovské knížce. Účast vyučujících, tříd a skupin žáků na plánovaných akcích se dále přenáší do suplování jako nepřítomnost.

Rozpis maturit z evidence načte seznamy učitelů, studentů maturitních tříd a maturitních předmětů. Program pak pomůže rozvrhnout maturující třídy do jednotlivých týdnů a sestavit rozvrh maturit. Sestavy obsahují celkový přehled maturitního týdne, rozpisy zkoušek apod. Přítomnost u zkoušek se zanese do suplování jako absence.

Internetová žákovská knížka zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm (odpadlé vyučování, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod. Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči. Např. hromadné rozeslání pozvánek (s dokonalou zpětnou vazbou o tom, kdo ještě zprávu nečetl), předávání výukových materiálů studijním skupinám, vytváření anket apod. Školy, které používají „žákovskou knížku na internetu“ získávají u rodičů kladné body, většina rodičů totiž chce být informována o dění ve škole, včas reagovat na případný špatný prospěch svého dítěte, na hodiny zameškané bez jejich vědomí, na kázeňské prohřešky apod. Zobrazení záznamů z elektronické třídní knihy o probírané látce a zadaných úkolech v jednotlivých předmětech přivítají nemocní nebo zaostávající žáci i jejich rodiče.

Třídní kniha umožňuje zápis jednotlivých hodin (číslo, téma hodiny, poznámky apod.), zadávání nepřítomnosti žáků v hodinách, omlouvání absence třídním učitelem, s možností tiskových výstupů v podobě původní třídní knihy.
Na desítkách škol plně nahrazuje klasické třídní knihy. Výhodou elektronické třídní knihy je snadnější přístup všech vyučujících i ředitelství k veškerým datům. Odpadá "putování" TK po chodbách např. v hodinách volitelných předmětů, nehrozí ztráta třídní knihy (pokud se provádějí zálohy dat), kontrola třídních knih je záležitostí stisku jednoho tlačítka. Podmínkou pro plnohodnotné nahrazení třídních knih tímto programem je možnost zadávat data přímo ve vyučování (počítače v učebnách, notebooky připojené přes Wi-fi apod.). Lze využít napojení na docházkový-přístupový systém školy.
Program ve velké míře využívají i školy, které v něm řeší pouze průběžnou docházku žáků.Absenci zadají zpravidla jednou za týden (podle údajů z papírové TK) vyznačením absence (omluvené, neomluvené) v týdenním rozvrhu žáka. Po zadání jsou údaje o absenci přístupné učitelům, ředitelství školy i rodičům. Součet zameškaných hodin lze přenést do pololetní absence.
Vazba na rozvrh a suplování umožňuje získávat informace o absenci v jednotlivých vyučovacích předmětech. Zadaná absence je zobrazována v rozvrzích žáků v Evidenci, ve Webové aplikaci (rodičům a žákům) v Přehledu výuky (případně včetně téma probírané látky v hodině).
Provoz modulu Třídní kniha lze doporučit jen při současném využití Rozvrhu a Suplování. Pokud tyto moduly škola nevlastní, v Třídní knize nemohou být předepsány vyučovací hodiny, absence by se zadávala do "prázdného rozvrhu", při zápisu hodin by nestačilo zadat téma a absenci, nejprve by bylo třeba u každé hodiny zadat údaje o předmětu, vyučovací skupině, vyučujícím...
Použití Třídní knihy bez Rozvrhu je sice možné po zadání jen několika hodin úvazků, spuštění Rozvrhu (lze i v demonstrační verzi) a uložení dat pro suplování, ale rozhodně to nedoporučujeme.

Tematické plány usnadňují vytváření tematických plánů předmětů (s vazbou na učební plány tříd a úvazků učitelů). V připravených plánech lze doplňovat a přesunovat kapitoly, měnit dotaci vyučovacích hodin apod. Výstupem je tematický plán pro třídu a předmět. Data jsou naplněna pro ZŠ (podle projektu "Základní škola") a pro gymnázia.

BAKALÁŘI software s.r.o.

Informace k obsluze programu
školní matrika, klasifikace ...
rozvrh, třídní kniha ...
suplování, plán akcí školy ...
T +420 466 566 981
E info@bakalari.cz
Sídlo společnosti Sukova třída 1548
530 02, Pardubice

IČ 27483045
DIČ CZ27483045

Podpora provoz Bakalářů
v síti (SQL Server, WEB)
internetová žákovská knížka
tematické plány ...
T +420 466 566 982
E podpora@bakalari.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 21660.

Obchod obchodní informace upgrade, rozšíření licence ... info k rozpisu maturit
T +420 466 566 983
E obchod@bakalari.cz

více o kontaktech


Zde se mohou Přihlásit spolupracovníci. Přístup k údajům na jednotlivé školy najdete na této adrese skola.bakalari.cz
Kontaktní formulář