Noví Bakaláři - rychlejší, modernější, užitečnější

Seznamte se s velkými změnami a novinkami, které pro vás
ve školním roce 2015/2016 chystáme

Na počátku školního roku 2015/2016 jsme se pustili do velkých změn a v souvislosti s aktuálními trendy Bakalářům navrhli zbrusu nový vizuální styl. Opatřili jsme je novým modernějším logem a i celkový vzhled webových i desktopových aplikací postupně upravujeme tak, aby se vám v nich příjemně pracovalo. Nezůstáváme ale stát na místě a v rozvoji funkcí a celkovém vylepšování pokračujeme dál.

Nově můžete při používání systému Bakaláři kupříkladu využít cloudového řešení či integrace se systémem pro správu personální a účetní agendy Vema. Rozšířili jsem také mobilní aplikaci pro učitele, která se kromě stávající verze pro Android rozrostla o verzi pro operační systém iOS.

Dobrou zprávu máme také pro školy, které o přechodu na systém Bakaláři teprve uvažují. Osobní data žáků a zaměstnanců totiž ze stávajícího systému k nám převedeme úplně ZDARMA.


Pomáháme školám více než čtvrt století

Bakaláři jsou s vámi už 26 let. Od roku 1990, kdy jsme spustili jejich první verzi, neustále rostou, vyvíjí se a přizpůsobují se době, kdy času není nazbyt a povinností je až příliš. Za tu dobu nasbírali spoustu zkušeností a možná právě díky tomu je dnes využívá přes 60 % základních a středních škol po celé České republice.

Některé používají Bakaláře pro evidenci žáků, tisk vysvědčení či přenos dat školní matriky na MŠMT. Více než polovina škol ale navíc pracuje s internetovou žákovskou knížkou a elektronickou třídní knihou a na 2 000 škol díky Bakalářům vytváří kvalitní rozvrhy vyučování.

Cloudové řešení

Velkou novinkou je také možnost využívat Bakaláře v podobě cloudového řešení. Aplikace tak nebudou nainstalovány na vašem počítači, ale běží na našich serverech. Co to v praxi znamená pro vás? Třeba to, že se ke všem důležitým datům dostanete odkudkoli - stačí být online. Na stejném principu fungují třeba e-maily nebo aplikace Google Drive. Cloudové řešení nezatěžuje vaši výpočetní techniku a bedlivě střeží všechna data před poškozením nebo ztrátou. Skvělé je zejména pro menší školy, které se chtějí vyhnout masivním investicím do vlastního počítačového vybavení. Pokud ale i nadále hodláte Bakaláře využívat na vlastní infrastruktuře školy, rádi vám to umožníme.

Cloudové řešení Cloudové aplikace se těší stále větší oblibě.

Integrace se softwarem pro správu personální a účetní agendy

S nadílkou novinek a vylepšení jsme nezapomněli ani na vaše administrativní oddělení. Nové Bakaláře jsme naučili spolupracovat se systémem pro správu personální a účetní agendy Vema, který se těší značné oblibě u většiny českých škol. Propojení obou systémů přináší snížení administrativní zátěže a také výraznou úsporu času.

Integrace se softwarem pro správu personální a účetní agendy Integrace se systémem Vema zjednoduší školní administrativu.
Bakaláři logo
Bakaláři systém výhody
  • Evidence žáků a zaměstnanců,
  • školní matrika
Bakaláři systém výhody
  • Rozvrh hodin
Bakaláři systém výhody
  • Webová aplikace,
  • internetová žákovská knížka
Bakaláři systém výhody
  • Třídní kniha

Evidence obsahuje osobni data žaků, průběžnou a pololetní klasifikaci, tisk vysvědčeni. Připraveny jsou stovky nejrůznějších sestav. Uživatele je mohou podle potřeby modifikovat nebo i doplňovat své vlastni. Tisk vysvědčeni je připraven pro většinu používaných blanketů (SEVT, OPTYS) s možnosti dalších uprav. Tiskové výstupy programu umožňuji vest požadovanou pedagogickou dokumentaci (např. katalogové listy žaků) a vytvářet potřebné výkazy údajů ze školních matrik na MŠMT, pro VZP apod.

V modulu Bakalář jsou předdefinovány datové struktury pro přijímací zkoušky a zápis do 1. ročníku, knihovnu, inventarizaci a další si mohou libovolně vytvářet sami uživatele.

Přijímací zkoušky, resp. zápis do 1. ročníku, řeší evidenci uchazečů, umožňuji zadat libovolná kritéria pro přijeti. Obsahuji tisky pozvánek, výsledkových listin, rozhodnuti o přijeti a nepřijeti.

Knihovna umožňuje evidenci knih, umí načítat údaje o knižních titulech z Národní knihovny ČR. Obsahuje vyhledávací a půjčovací systém s propojením na žaky a zaměstnance školy.

Inventarizace je evidenční (nikoli účetní) program pro evidenci majetku. Obsahuje širokou škálu tiskových výstupů - inventury, seznamy dle místnosti atd. Inventury majetku lze provádět čtečkami čarových kódů.

Grafické zpracovaní klasifikace vytváří různé formy grafických přehledů prospěchu a zameškaných hodin. Z vytvořených grafů je dobře patrny vývoj prospěchu či zameškaných hodin žaka během studia. Lze též porovnávat průměry ve třidách, předmětech apod.

Program na tvorbu rozvrhu pomáhá hlídat kolize, ukazuje prostor pro nasazeni jednotlivých lístků, hledá možné výměny a přesuny hodin (při současnem pohledu do vice rozvrhů třid, učitelů, místnosti). Samozřejmosti je děleni na libovolné skupiny (skládající se i z žaků vice třid) a práce ve vice týdenních cyklech. Generovaní rozvrhu je založeno na vyhledávaní hodin, pro které se dosavadním nasazováním nejvíce zúžil prostor a jejichž pozdější nasazeni by mohlo byt obtížné nebo nemožné. Nasazovaní lístků může probíhat automaticky, tvůrce rozvrhu může činnost generátoru sledovat, kdykoliv ji přerušit a nasazovaní ručně korigovat. Tisknout lze rozvrhy třid, učitelů i místnosti a jejich přehledy.

Modul pro suplováni nabízí vhodné učitele pro zastupovaní, spojuje, ruší, vyměňuje a přesouvá hodiny. Má návaznost na Plán akci školy, odkud se automaticky načítají údaje o nepřitomnosti učitelů a třid v běžne vyuce, může rovněž načist podklady z rozpisu maturit. Nasledně pak umožňuje vyhodnoceni udajů o suplovani ve zvolenem obdobi. Na zadane suplovani pak dale navazuje elektronicka třidni kniha. Důležitou funkci je možnost následného vyhodnoceni udajů o suplovani ve zvolenem obdobi (pro ziskani přehledu o skutečně odučených hodinach či pro vykazy proměnlivych složek platů vyučujicich).

Plan akci školy eviduje různe aktivity (exkurze, kulturni akce, sportovni kurzy apod.) v průběhu roku. Informace o zadanych akcich se učastnikům zobrazuji v internetove žakovske knižce. Učast vyučujicich, třid a skupin žaků na akcich se přenaši do Suplovani jako nepřitomnost ve vyuce podle pravidelneho rozvrhu, předepisuji se tež do elektronicke třidni knihy.

Modul pro rozpis maturitnich zkoušek nejprve načte z Evidence seznamy učitelů, studentů maturitních třid a jimi zvolenych maturitnich předmětů. Nasledně pak pomůže rozvrhnout maturujici třidy do jednotlivych tydnů a sestavit rozvrh maturit. Přitomnost vyučujicich u zkoušek lze přenest pro suplování jako nepřítomnost v pravidelné výuce.

Internetová žákovská knížka zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žaků, osobní rozvrh žaka a změny v něm (odpadlé vyučovaní, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod. Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žaky a jejich rodiči. Např. omlouvaní žaků, hromadné rozesláni pozvánek (s dokonalou zpětnou vazbou o tom, kdo ještě zprávu nečetl), předávaní výukových materiálů studijním skupinám, vytvářeni anket apod. Rodiče chtějí byt informováni o děni ve škole, a to nejen na třídních schůzkách. Mohou pak včas reagovat na případný špatný prospěch svého dítěte, hodiny zameškané bez jejich vědomi, na kázeňské prohřešky apod. Zobrazeni záznamů z elektronické třídní knihy o probírané látce a zadaných úkolech v jednotlivých předmětech určitě přivítají nemocni nebo zaostávající žáci a samozřejmě i jejich rodiče.

Elektronicka třidni kniha dokaže na škole plnohodnotně nahradit původni třidni knihy v papirove podobě. Zavedeni elektronicke třidni knihy zamezuje možnym ztratam klasickych knih a pravděpodobně take snižuje celkovou absenci žaků školy (a to i v připadě, že se pomoci programu eviduji jen zameškane hodiny, např. jednou za tyden). Navaznost elektronicke třidni knihy na rozvrh a suplováni umožňuje přesné vyhodnoceni nepřitomnosti žaků v jednotlivych předmětech. Žaci nebo jejich rodiče se na zakladě těchto informaci snaži předcházet zbytečnym absencim. Při použivani elektronicke třidni knihy přimo v hodinach, jsou-li k tomu vhodne technicke podmínky (přistup do počitačove sitě nebo k internetu v učebnach), odpada putovani žaků s třidnimi knihami po škole mezi vice vyučovacimi skupinami třidy (např. volitelnych předmětů). Učitele maji dokonaly přehled o dosavadni vyuce, o absenci žaků v hodinach, mohou provádět rychlý zápis hodiny přenosem údajů z modulu Tematické plány, mají pohodlný přistup k průběžné klasifikaci nebo k přehledné evidenci domácích úkolů. Pro vedeni školy je zase velmi příjemně, že kontrolu třídních knih za libovolné období obstará stisk jednoho tlačítka, jednoduše lze získat přehled hodin s určitými „příznaky“ (např. hrazených z prostředků EU), aktuální přítomnost žaků ve škole apod.

Tematické plány pomáhají rozvrhnout výuku jednotlivých předmětů vzdělávacího programu školy do konkrétních vyučovacích hodin školního roku. Plány lze doplňovat, přesunovat kapitoly, měnit dotace apod. Připravené tematické plány umožňuji, mimo jine, pohodlný zápis hodin do elektronické třídní knihy.

BAKALÁŘI software s.r.o.

Informace k obsluze programu
školní matrika, klasifikace ...
rozvrh, třídní kniha ...
suplování, plán akcí školy ...
T +420 466 566 981
E info@bakalari.cz
Sídlo společnosti Sukova třída 1548
530 02, Pardubice

IČ 27483045
DIČ CZ27483045

Podpora provoz Bakalářů
v síti (SQL Server, WEB)
internetová žákovská knížka
tematické plány ...
T +420 466 566 982
E podpora@bakalari.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 21660.

Obchod obchodní informace upgrade, rozšíření licence ... info k rozpisu maturit
T +420 466 566 983
E obchod@bakalari.cz

více o kontaktech


Zde se mohou Přihlásit spolupracovníci. Přístup k údajům na jednotlivé školy najdete na této adrese skola.bakalari.cz
Kontaktní formulář